Länk till mer information om IST Home

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Saknar du en fråga så är du självklart välkommen att höra av dig till oss, här hittar du Kontaktuppgifter till Västerås yrkeshögskola

Om skolan och våra utbildningar

Fördelarna med att studera ett program inom yrkeshögskolan är många, bland annat är kurserna och programmen utformade i nära samarbete med arbetslivet vilket gör att de matchar det kompetensbehov som finns på marknaden.

Kursplanerna är levande dokument som uppdateras när branscherna utvecklas, just för att innehållet ska vara så färskt som möjligt.

Våra föreläsare är verksamma inom branschen de utbildar i, vilket gör att de har med sig det senaste inom området.

Alla fördelar resulterar i att merparten av de som studerar ett program inom yrkeshögskolan får jobb inom rätt område ett halvår efter examen.

Vissa av våra utbildningar är platsbundna och andra är på distans. Om du läser heltidsstudier förväntas du lägga cirka 40 timmar i veckan på studierna, oavsett vilken vilken utbildning du går. Cirka 16-18 timmar per vecka har du föreläsningar, resterande tid har du självstudier. Det kan skilja sig något beroende på vilken utbildning du läser.

Vi har en lärplattform där all information finns för dig som studerar hos oss. Du som studerar på distans undervisas via ett mötessystem online. Du får mer information och tydliga instruktioner när du har påbörjat din utbildning.

I varje utbildning rekommenderas viss kurslitteratur som du förväntas införskaffa själv.


Detta gäller vid platsbunden utbildning

När du studerar hos oss på heltid på en platsbunden utbildning är du vanligtvis på skolan två eller tre dagar i veckan. Övrig tid är självstudier.

Detta gäller vid distansstudier

Distansstudier är oftast upplagda så att du har online-föreläsningar två eller tre tillfällen i veckan, resterande tid studerar du på egen hand. I de flesta fall ingår också fysiska träffar ett par gånger per termin. Det varierar, så ta reda på vad som gäller för just den utbildningen du är intresserad av.

LIA (lärande i arbete) är praktik på en arbetsplats. De flesta av våra utbildningar innehåller stora delar LIA för att du ska få prova på att arbeta i yrkesrollen och omsätta de teoretiska kunskaperna från programmet i praktiken. När du har det följer du arbetsplatsens tider och arbetar med det som ingår i kursplanen för LIA.

En av grundidéerna med program inom yrkeshögskolan är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Under din LIA-period utvecklar du både dina praktiska och teoretiska kunskaper, samtidigt som du knyter viktiga kontakter inför en framtida karriär.

I många fall leder en LIA-plats till jobb efter avslutat program. Om du vill göra din LIA på annan ort än där programmet är, går det självklart bra. Vi kan också erbjuda LIA utomlands genom medverkan i EU-projektet Erasmus+.

Är jag garanterad en LIA-plats?

I största möjliga mån ordnar du själv en LIA-plats, vi stöttar dig i hela processen och hjälper dig där det behövs.

Vi rekommenderar att du har fullt fokus på studierna och med det menar vi att du har schemalagd undervisning på plats i skolan i snitt 16–18 timmar per vecka beroende på utbildning.

Eftersom det är i snitt 16–18 timmar undervisning per vecka kan du planera resten av dina studier själv. Det kan variera från kurs till kurs, men om du läser ett heltidsprogram förväntas du lägga 40 timmar i veckan på studierna oavsett hur mycket lärarledd tid som ingår.

Om du har ett flexibelt jobb är det i vissa fall möjligt att jobba deltid samtidigt som du studerar men det är inget vi kan ge några riktlinjer kring eftersom förutsättningar och ingångsläge är olika för alla. Vi rekommenderar dig att prioritera studierna i första hand och känna efter om du orkar och hinner arbeta samtidigt.

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen kan vi erbjuda det. Kontakta utbildningsledaren för mer information.


Våra utbildningar är kostnadsfria, men du rekommenderas att köpa viss kurslitteratur som du själv får bekosta. Studerande hos oss får tillgång till Word, PowerPoint, Excel, Learnesy med flera.

 

Våra utbildningar är berättigade till CSN, oavsett om det gäller studiebidrag eller omställningsstudiestöd

Nu finns det också ett omställningsstudiestöd för dig som är mitt i arbetslivet. Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.

Information om studiemedel - csn.se

Information om omställningsstudiestöd - csn.se

Det är CSN som har hand om det nya omställningsstudiestödet och det är där du ansöker om att få bidraget och lånet.

I takt med att arbetsklimatet utvecklas som en följd av digitalisering, klimatomställning och automatisering, ställs också nya krav på kompetens. Många branscher vittnar om en nuvarande eller kommande kompetensbrist. Syftet med omställningsstudiestödet är att du som arbetstagare ska kunna studera utan att det ska påverka din ekonomi märkbart. Omställningsstudiestödet består av två delar, ett bidrag och ett lån. Lånet är valfritt och går att avstå från. Bidraget kan utgöra upp till 80% av din lön, upp till ett maxbelopp. Hur mycket du kan få i bidrag och/eller lån beror på vilken inkomst du har.

Det finns även vissa andra kriterier för att få studiestödet:

 • Du ska vara mellan 27 och 62 år.
 • Du ska ha arbetat i minst 8 år.
 • Utbildningen du söker ska stärka din ställning på arbetsmarknaden.
 • Du måste studera i en viss omfattning.
 • Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid.

Du behöver inte veta om du kommer in på den utbildning du söker innan du ansöker om omställningsstudiestöd. Det är först när studierna börjar som CSN betalar ut stödet efter att ha kontrollerat att du är berättigad till pengarna. Du kan arbeta på deltid vid sidan av studierna men du kan bara få omställningsstudiestöd för den tid du inte arbetar. Det finns däremot ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställningsstudiestödet.

Information om omställningsstödet och hur du ansöker - csn.se

Om ansökan och antagning

Du gör ansökan på YH-antagning.se.

För att göra ansökan behöver du först registrera ett konto eller logga in på ett befintligt konto. Du kan påbörja din ansökan för att sedan spara den och fortsätta vid ett senare tillfälle. Ta den tid du behöver.

I samband med din ansökan laddar du upp dina betyg och andra dokument, så som till exempel arbetsgivarintyg. Om du skulle missa att skicka in ett dokument kan du komplettera senare. Så länge inte sista datum för komplettering passerats så kan du ladda upp dina dokument.

Här hittar du ansökningsperiod för respektive utbildning och kurs

Gör så här:

1. Gå in på den utbildning du vill söka till och klicka på ”Ansök till utbildningen”. Klicka på ansökningslänken.

2. Du länkas YH-antagning.se där du gör din ansökan och laddar upp betyg och andra dokument.

Att tänka på när du laddar upp filer:

 • Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.
 • Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Du behöver ladda upp en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.
 • Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B"

Information om våra utbildningar, ansökningslänkar samt behörighetskrav hittar du under respektive utbildning


Om du missade att skicka in ett dokument kan du komplettera din ansökan senare. Du måste dock göra det innan sista datum för komplettering har passerat. Då laddar du upp dina dokument till din ansökan.

 

Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

Du kan ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Det gäller dig som anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten men saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet.

Dokument som du behöver styrka din reella kompetens med

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor - ladda ner formulär här Word, 586 kB.
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Information som behöver framgå i tjänstgöringsintyget

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

 

Ett par månader innan start skickar vi antagningsbesked. Om du inte blir antagen men är behörig till utbildningen hamnar du på reservplats. Ditt reservplatsnummer hittar du genom att logga in på ditt konto på yh-antagning.se.

Du måste tacka ja till din plats om du blir antagen

Om du blir antagen behöver du tacka ja eller nej till din plats. Väljer du att tacka ja kommer det några veckor innan utbildningsstart ett mejl till din inkorg. Det är vårt välkomstmejl med information om allt du kan tänkas behöva veta inför starten av din utbildning.

Om betyg, dokument och urval

Vissa utbildningar har urvalsprov eller behörighetstester. Om det är aktuellt för utbildningen du söker kontaktar vi dig via antagningssystemet och ger dig all information du behöver.

 

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning.

Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida. Om dina betyg inte finns på antagning.se och om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till den skola där du studerade för att få en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan.

Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp.

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Det är för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid. När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.