Länk till mer information om IST Home

Beställ uppdragsutbildningar och kurser

 

Kompetensutveckla era medarbetare - köp en utbildning. Som arbetsgivare kan du köpa en hel, eller valda delar av en utbildning. 

Privata företag och ideella föreningar kan köpa en uppdragsutbildning för att vidareutbilda den egna personalen. Offentlig verksamhet kan också köpa av arbetsmarknadsskäl, biståndspolitiska skäl eller för att rehabilitera enskilda personer. Båda kan köpa för att formalisera personalens kompetens.

Om deltagarna redan har de kunskaper som finns i vissa kurser kan utbildningen kortas ner. En deltagare som saknar ett formellt betyg eller examen för att intyga detta kan valideras på förhand, det vill säga får intyg på redan befintlig kompetens.

Uppdragsutbildning kan ge examen på samma sätt som om personen läst på yrkeshögskolan privat. Du som arbetsgivare utser deltagarna i en uppdragsutbildning. Det finns alltså inga formella behörighetskrav, utan det är upp till dig att bedöma om den anställde kan klara av utbildningen.

Kontakta mig så berättar jag mer!