Länk till mer information om IST Home

Säkra framtidens kompetensbehov med oss

Vi skräddarsyr utbildningar av hög kvalitet där studerande får den kompetens ni som arbetsgivare efterfrågar. Tillsammans med oss kan ni säkerställa framtida kompetensbehov genom att ni förmedlar vilken kunskap som efterfrågas.

Längden på en utbildning kan vara allt från en termin upp till ett par år och innehåller exakt de teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som ni efterfrågar och är i behov utav idag och imorgon.Yrkeshögskoleutbildningar finns inom flera olika branscher och ska svara mot arbetslivets behov av yrkeskompetens. Innehållet i utbildningarna utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

Västerås yrkeshögskola broschyr

Var med och utveckla utbildningar för att säkra ert kompetensbehov

Ni som bransch och företag får möjlighet att medverka aktivt i utbildningarna på olika sätt. Det kan ni göra genom att bland annat vara deltagande i den specifika utbildningens ledningsgrupp, bistå med föreläsare, bjuda in till studiebesök men även medverka i projekt och erbjuda LIA-platser (LIA = Lärande i arbete).

Kort om samverkan mellan oss och branschen

 • Alla utbildningar inom yrkeshögskolan bygger på ett tydligt uttalat behov och växlar därför i takt med omvärlden.
 • Ni som arbetsgivare är själva aktiva både i planering och genomförande.
 • Utbildningarna varvar teori med praktiska moment i skarpt läge, så kallad LIA (Lärande i arbete).
 • Målet är matchning mot en specifik yrkesroll där den studerande ska kunna vara produktiv från dag ett efter examen.
 • Yrkeshögskolan är unik som bas för er strategiska kompetensförsörjning.
 • Myndigheten för yrkeshögskolan godkänner alla utbildningar genom ett ansökningsförfarande och bidrar sedan till kvalitetsutveckling genom tillsyn och granskning.

Utbildningarnas upplägg

Yrkesutbildningar är generellt sätt kortare än en högskole- eller universitetsutbildning, ofta ett till tre år långa. Utbildningen håller högt tempo och studenterna utbildas för en tydlig yrkesroll. De längre utbildningarna kallas program och varvar teori med praktik ute på en eller flera olika arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete).

Korta utbildningar ska särskilt svara mot ett behov av kompetens för omställning på arbetsmarknaden, men även mot behov av kunskap inom nya områden. Det ska vara möjligt för redan yrkesverksamma att ta del av kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan. Alltså är det en perfekt utbildningsform om ni som arbetsgivare ser ett behov av att kompetensutveckla redan befintlig personal. Dessa omgångar kan starta när som helst under året och olika utbildningsomgångarna kan även pågå samtidigt om det är ändamålsenligt.

Som arbetsgivare kan ni påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen inför och i själva genomförandet av en utbildning. Om det inte finns någon utbildning idag som matchar era kompetensbehov kan ni delta i en ansökan om att starta en helt ny. Ni kan också påverka utbudet av utbildningar genom att bidra till analyser om framtida behov inom er bransch.

Idag har vi följande utbildningar som ditt företag kan bli en del av:

 • Elkraftsingenjör
 • Distributionselektriker
 • Systemtekniker spårfordon
 • Trafiklärare
 • Socialpedagog med inriktning KBT
 • Flygtekniker B1.1
 • Bagare och konditor
 • Lönekonsult
 • Systemförvaltning för lönekonsulter
 • Relä och kontrollanläggningar i Elkraftsystem
 • Internationell svetsare (Nationell yrkesutbildning)

Du kan läsa om våra utbildningar här

Företag kan bidra i stort som smått. Allt från att vara en del av ledningsgruppen, att ta emot studerande på LIA eller öppna upp ert företag för studiebesök. Det går också att köpa hela eller delar av en utbildning till era nuvarande medarbetare. Kontakta oss så berättar vi mer!

Johan Edgren, utvecklare
021 - 39 98 02
johan.edgren@vasteras.se

Alina Rocabado Chivi, enhetschef
021-39 07 63
alina.rocabado.chivi@vasteras.se