Länk till mer information om IST Home

Säkra framtidens kompetensbehov med oss

Vi skräddarsyr utbildningar av hög kvalitet där studerande får den kompetens ni som arbetsgivare efterfrågar. Tillsammans med oss kan ni säkerställa framtida kompetensbehov genom att ni förmedlar vilken kunskap som efterfrågas.

En utbildning kan vara allt ifrån en termin till flera år och innehåller exakt de teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som ni efterfrågar och är i behov utav idag och imorgon.Yrkeshögskoleutbildningar finns inom flera olika branscher och ska svara mot arbetslivets behov av yrkeskompetens. Innehållet i utbildningarna utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

Västerås yrkeshögskola broschyr

Var med och utveckla utbildningar för att säkra ert kompetensbehov

Våra utbildningar drivs i nära samverkan med arbetsgivare och företag. Ni som bransch och företag får möjlighet att medverka aktivt i utbildningarna på olika sätt genom att exempelvis medverka i den specifika utbildningens ledningsgrupp, bistå med föreläsare, bjuda in till studiebesök, medverka i projekt eller erbjuda LIA-platser osv.

Kort om samverkan mellan oss och branschen

 • Alla utbildningar inom yrkeshögskolan bygger på ett tydligt uttalat behov och växlar därför i takt med omvärlden.
 • Ni som arbetsgivare är själva aktiva både i planering och genomförande.
 • Utbildningarna varvar teori med praktiska moment i skarpt läge, så kallad LIA (Lärande i arbete).
 • Målet är matchning mot en specifik yrkesroll där den studerande ska kunna vara produktiv från dag ett efter examen.
 • Yrkeshögskolan är unik som bas för er strategiska kompetensförsörjning.
 • Myndigheten för yrkeshögskolan godkänner alla utbildningar genom ett ansökningsförfarande och bidrar sedan till kvalitetsutveckling genom tillsyn och granskning.

Utbildningarnas upplägg

Yrkesutbildningar är generellt sätt kortare än en högskole- eller universitetsutbildning, ofta ett till tre år långa. Utbildningen håller högt tempo och studenterna utbildas för en tydlig yrkesroll. De längre utbildningarna kallas program och varvar teori med praktik ute på en eller flera olika arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete).

Korta utbildningar ska särskilt svara mot ett behov av kompetens för omställning på arbetsmarknaden, men även mot behov av kunskap inom nya områden. Det ska vara möjligt för redan yrkesverksamma att ta del av kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan. Alltså är det en perfekt utbildningsform om ni som arbetsgivare ser ett behov av att kompetensutveckla redan befintlig personal. Dessa omgångar kan starta när som helst under året och olika utbildningsomgångarna kan även pågå samtidigt om det är ändamålsenligt.

Som arbetsgivare kan ni påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen inför och i själva genomförandet av en utbildning. Om det inte finns någon utbildning idag som matchar era kompetensbehov kan ni delta i en ansökan om att starta en helt ny. Ni kan också påverka utbudet av utbildningar genom att bidra till analyser om framtida behov inom er bransch.

Våra nuvarande utbildningar

Idag har vi följande utbildningar som du och ditt företag kan bli en del av.

 • Elkraftsingenjör
 • Systemtekniker spårfordon
 • Trafiklärare
 • Socialpedagog med inriktning KBT
 • Flygtekniker B1.1
 • Bagare och konditor
 • Lönekonsult
 • Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem.

Vill du och din verksamhet veta mer? Välkommen att ta kontakt med oss!

Du och ditt företag kan bidra i stort som smått. Allt från att vara en del av ledningsgruppen, att ta emot studerande på LIA eller öppna upp ert företag för studiebesök. Ni kan också köpa hela eller delar av en utbildning till era nuvarande medarbetare. Kontakta oss så berättar vi mer.

Therese Kihlander - Utvecklare
021 - 39 98 02
therese.kihlander@vasteras.se

Alina Rocabado Chivi - Enhetschef
021-39 07 63
alina.rocabado.chivi@vasteras.se