Länk till mer information om IST Home

Ta emot en studerande

LIA innebär lärande i arbete och att den studerande är ute på en arbetsplats. Det finns många fördelar att ta emot en studerande till er. Statistik visar att mer än hälften av landets samtliga YH-studerande anställs på ett LIA-företag efter avslutad utbildning.

En viktig del av alla yrkeshögskoleutbildningar är att teori varvas med lärande i arbete (LIA). Syftet med LIA-perioden för den studerande är att vidareutveckla sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter och kompetenser i verklig miljö inför den blivande yrkesrollen. Detta medan du som arbetsgivare bidrar med kompetens och samtidigt får möjligheten att prova på ett samarbete som kan leda till en framtida rekrytering.

Så här fungerar det att ta emot en studerande till din arbetsplats:

 • Kontakta ansvarig utbildningsledare på skolan
 • En handledare med relevant utbildning och/eller erfarenhet inom yrket ska utses
 • Handledarens uppgift är att undervisa, instruera och handleda den studerande i relevanta arbetsuppgifter
 • Den studerande följer de arbetstider och rutiner som gäller på arbetsplatsen. Den studerande är försäkrad under LIA-perioden via Kammarkollegiet
 • Efter perioden redovisar handledaren i vilken grad den studerande har uppfyllt kursens mål via hänvisade underlag
 • Skolans samordnare för LIA-perioden är ansvarig utbildningsledare som har till uppgift att:
  – delge viktig information
  – coacha studerande och handledare under hela processen
  – anordna handledarutbildning inför LIA-perioden
  – besöka arbetsplatsen för avstämning (beroende på geografi och kursens längd)

Låter det intressant? Kontakta mig!

Alina Rocabado Chivi - enhetschef
021-39 07 63
alina.rocabado.chivi@vasteras.se