Länk till mer information om IST Home

Nyhetsarkiv

Tilldelning av ny utbildning

Internationell svetsare inom utbildningsformen Nationell yrkesutbildning

Nationell yrkesutbildning (NY) är en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå, riktad till vuxna. Syftet med Nationell yrkesutbildning är hitta nya vägar att kompetensförsörja Sverige.

2024-04-18

Vi är jätteglada att vi har fått ett positivt besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om att få genomföra utbildningen Internationell svetsare. Utbildningen ingår i den nya satsningen Nationell yrkesutbildning, som är en helt ny utbildningsform för vuxna som startar till hösten.

Snart öppnar vi ansökan till vår utbildning via ansökningslänk här på hemsidan.

Information om ”Internationell Svetsare - IW”

Att arbeta som svetsare innebär ett fritt och kreativt yrke med möjlighet till god lön och internationella arbetsmöjligheter. Som svetsare kan du arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter och stålkonstruktioner.

Rollen som svetsare ställer krav på yrkesteoretisk kunskap och praktiskt kunnande, genom att gå en utbildning till Internationell svetsare IW (International welder) som är utformad efter branschens kompetensbehov får du de bästa förutsättningarna för att bli en skicklig yrkessvetsare.

Efter avslutade studier finns det goda möjligheter för arbete både i Sverige och internationellt då industrin har stora behov av kompetens inom svetsarbete.

Utbildningen genomförs på plats i Västerås i våra anpassade lokaler.

Kort om utbildningen

Längd på utbildningen: 60 veckor

Poäng: 300 yhp

Studieort: Västerås

Studieform: Platsbunden

Studietakt: Heltid

Antal veckor LIA: 12 veckor (60 yhp)

Antal platser: 20

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.

Kurser som ingår:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Mätteknik
 • Tillverkningsunderlag
 • Materialteknik
 • MMA – Kälsvets 1
 • MMA – Kälsvets 2
 • MMA – Stumsvets 1
 • MMA – Stumsvets 2
 • MIG/MAG - Kälsvets 1
 • MIG/MAG – Kälsvets 2
 • MIG/MAG – Stumsvets 1
 • MIG/MAG – Stumsvets 2
 • TIG – Kälsvets 1
 • TIG – Kälsvets 2
 • TIG – Stumsvets 1
 • TIG – Stumsvets 2
 • Lärande i arbete - LIA
 • Examensarbete

Behörighetskrav:

En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.

Godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper

Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än 20 år med slutförd utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Mer information:

Utbildningen är utformad för att möta arbetsmarknadens krav och för att komplettera de befintliga yrkesutbildningarna på gymnasial nivå.

Genom Nationell yrkesutbildning kan studerande snabbt komma i arbete inom områden där det råder brist på kompetens.

Utbildningen kombinerar teoretisk och praktisk undervisning inom yrkesområdet i nära samarbete med engagerade arbetsgivare, en stor del praktik (Lärande i arbete, LIA) lik yrkeshögskolans modell ingår även här.

Nationell yrkesutbildning kommer att bedrivas som en pilotverksamhet under 2024, 2025 och 2026. Deltagande i dessa utbildningar är kostnadsfritt och kvalificerar för studiestöd. Läs mer om utbildningsformen på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida genom att klicka här

Har du frågor om utbildningen Internationell svetsare vid Västerås yrkeshögskola, kontakta enhetschefen här

Besökare och studerande samtalar på öppet hus

Öppet hus 20 mars 2024

Tack alla ni som kom och besökte oss!

Stort intresse för våra program och kurser

2024-03-21

Den 20 mars hade vi Öppet hus för att ge er möjlighet att ta reda på mer om våra utbildningar och kurser som startar 2024. Fantastiskt kul att se det stora intresset för utbildning!

Många av besökarna var väl förberedda och hade läst på om utbildningarna. De kom till öppet hus för att träffa utbildningsledare och prata med våra studerande och för att få svar på frågor om kursupplägg, praktik, ansökan och antagning.

Flera av besökarna kom efter sin arbetsdag för att besöka oss och prata om vidare studier eller om att byta yrkesbana, medan andra besökare vill börja studera direkt efter gymnasiet. Vissa hade rest från andra kommuner och andra län för att träffa oss.

Hoppas att vi ses igen!

Öppet hus Bagare och konditor

Den 21 februari klockan 16-18 på Tranellska, Sjöhagsvägen 4

2024-01-19

Vad händer under öppet hus?

Du får en rundvandring i våra fina anpassade lokaler, du ges möjlighet att träffa personal, studerande och representanter från branschen.

Du som besökare på öppet hus ges möjlighet att få mer information om utbildningen och det är ett perfekt tillfälle att ställa frågor. Visste du att våra studerande får möjlighet att göra LIA utomlands inom projektet Erasmus+?

Öppet hus 2024

Missa inte vårens öppet hus

Kom och träffa oss!

2024-01-19

Öppet hus är ett bra tillfälle för dig att träffa utbildningsledare och studerande, du kan ställa frågor om våra utbildningar och hur du ansöker. Du får information om vad LIA (praktik) är och vilka möjligheter det innebär, och vilka företag vi samarbetar med.

Datum: 20 mars, klockan 15.00-18.00
Plats: Västerås yrkeshögskola, Skrapans lokaler, Karlsgatan 9A

Varmt välkomna!

Fasaden Karlsgatan 9 A

Branschträff tekniska utbildningar

Den 22 februari klockan 16-18

Missa inte 2024 års upplaga av vår mycket uppskattade branschträff. Västerås yrkeshögskola bjuder in till branschträff för våra tekniska utbildningar. Träffen är för dig som är intresserad av någon av våra utbildningar.

2024-01-19

Besök oss och få information om våra spännande tekniska utbildningar och vilka yrken de leder till. Träffen är till för dig funderar på att börja plugga och som vill veta mer om hur det går till att studera på en yrkeshögskola, vad LIA (praktik) innebär, du får också veta behörighetskraven och hur du skickar in din ansökan.

Datum: Torsdag 22 februari klockan 16-18
Lokal: Foajén hotel Plaza (Skrapan)

Hitta till hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10

Branschträffen 2023 var mycket uppskattad och välbesökt.

Träffa utbildningsledare, studerande och företag

Medverkande på branschträffen är utbildningsledare och studerande från Västerås yrkeshögskola. Dessutom medverkar representanter från företag som är med i utbildningarnas ledningsgrupper. Du ges alltså möjlighet att ställa frågor direkt till arbetslivet om yrkesrollerna och företagens behov av arbetskraft. Upptäck dina möjligheter att knyta kontakter för framtiden genom LIA och skolans samarbete med olika företag. De här utbildningarna ger dig stora chanser till jobb.

Läs mer om våra tekniska utbildningar:

Systemtekniker spårfordon - leder bland annat till arbeten som systemtekniker, depåtekniker, tågtekniker, service- och underhållstekniker samt reparatör mm

Utbildningen riktar sig till dig som har ett stort tekniskt intresse och är nyfiken på att lära dig nya och utmanade kunskaper om spårbundna fordon som tåg, spårvagn och tunnelbana.

Medverkande företag från branschen är Vinnergi, NEKTAB, Hitachi Energy - vi uppdaterar med fler företag senare.

Läs mer om utbildningen Systemtekniker spårfordon

Distributionselektriker - leder till yrken som distributionselektriker, driftmontör elkraft, ellinjemontör, masttekniker

I yrkesrollen arbetar du med såväl byggnation som reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet. Uppdraget innebär att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. Distributionsnätet finns i samhällen, längs vägarna och ute i skog och mark vilket gör att arbetet innebär mycket omväxling och fysiskt arbete utomhus.

Medverkande företag - information kommer snart

Läs mer om utbildningen Distributionselektriker

Elkraftsingenjör - leder bland annat till arbeten som beredare, el konstruktör, projektör, driftingenjör mm

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbetar med allt från planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftsanläggningar såväl som driftsättning, service och underhåll.

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete.

Medverkande företag - information kommer snart

Läs mer om utbildningen Elkraftsingenjör

Relä och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom branschen och som behöver öka sin kompetens för att kunna tillgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nutida och framtida utmaningar i att kunna säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning.

Medverkande företag - information kommer snart

Läs mer om kursen relä och kontrollanläggningar

Vill du har mer information

Kontakta någon av våra utbildningsledare

Christer Öhman, christer.ohman@vasteras.se
Elkraftsingenjör och Relä och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Tony Norén, tony.noren@vasteras.se
Systemtekniker spårfordon och Distributionselektriker

 

Varmt välkommen!

Tilldelning från Myndigheten för yrkeshögskolan

Nya starter augusti 2024

Resultat från ansökningsomgången

2024-01-11

Vi kan idag glädjande berätta att Västerås yrkeshögskola har fått beviljat tre nya utbildningsomgångar för programmet Elkraftsingenjör, och fyra nya utbildningsomgångar för programmet Systemtekniker spårfordon!

Mer information om ansökan, behörighetskrav och utbildningsstart för respektive program hittar du HÄR

Västerås yrkeshögskola

Vad är egentligen ett yrkeshögskoleprogram?

Vi förklarar!

2024-01-04

Program är yrkeshögskoleutbildningar som är minst 100 poäng och som ska leda till en tydlig yrkesroll. Programmen kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Programmen hos oss är oftast mellan ett och två år långa. Program från 200 poäng kan leda till en examen. Under utbildningen får de studerande kombinera teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i arbete, LIA.

Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från arbetslivet deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare eller erbjuder LIA-platser. Innehållet i utbildningarna utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

Utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria och ger den studerande rätt till studiemedel från CSN.

En yrkeshögskoleutbildning måste vara efterfrågad på arbetsmarknaden och präglas av stark arbetslivsanknytning då syftet med utbildningen är att den ska leda till att den studerande är i arbete efter examen och att arbetsgivarna får den kompetens de behöver. Arbetslivet är både initiativtagare till utbildningar och kvalitetsgaranter under utbildningens gång för att utbildningen ska svara mot arbetslivets behov av kompetens.

Har du några frågor - välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter

Ansök till våra program och kurser

Våra utbildningar leder till jobb

Är du intresserad av en kort kurs eller ett program inom yrkeshögskolan där 9 av 10 får jobb efter avslutad utbildning? Kompetensbehovet är stort!

2024-01-03

Ansökningar till våra utbildningar och kurser

Du gör ansökan på YH-antagning.se. För att göra ansökan behöver du först registrera ett konto eller logga in på ett befintligt konto.

Länkar till ansökan:

Systemförvaltning för lönekonsulter Kursstart 20 maj.
Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem
Bagare och konditor
Distributionselektriker
Flygtekniker B1.1
Lönekonsult
Trafiklärare
Elkraftsingenjör
Systemtekniker spårfordon

Ansökan till Socialpedagog med inriktningt KBT är stängd för 2024.

Sista datum för ansökan, behörighetskrav, utbildningsstart för respektive program hittar du under varje utbildning. Till sidan om våra utbildningar

Stor chans till jobb efter utbildningen

Andelen i jobb efter examen från yrkeshögskolan har återhämtat sig efter pandemin och är återigen över 90 procent visar nya siffror på SCB.

Det finns en stor kompetensbrist i samhället och det är glädjande att individer som satsar på utbildning får jobb efter examen, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Lite mer än hälften av de som har en anställning året efter examen jobbar hos en arbetsgivare där de också genomförde en LIA-kurs (lärande i arbete).

Läs hela artikeln om att fler får jobb inom yrkeshögskolan

Systemförvaltning för lönekonsulter

Ansökan är öppen för sen anmälan

Jobbar du inom lön och vill vidareutveckla dig? Kursen ger dig kunskap att effektivisera arbetet inom löneberedning och automatisera lönehantering. Kursstart 20 maj.

2023-12-12

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med löneberedning och vill fördjupa dina kunskaper i hur digitalisering och automatisering bidrar till att utveckla och effektivisera lönearbetets olika processer. Du behöver ha god kännedom och praktisk erfarenhet av branschen för att gå kursen.

Här får du lära dig hur HR och personaladministration skiljer sig åt inom olika verksamheter och arbetsområden. Du lär dig att förstå systemförvaltarens yrkesroll och vad god systemförståelse innebär. Du utvecklar olika metoder och strategier för pedagogisk rådgivning och konsultation inom systemförvaltning, samt presentera material och resultat på ett effektivt sätt.

Kursen har ett flexibelt upplägg där du har möjlighet att kombinera utbildning och arbete. Den ges på halvfart och den största delen av utbildningen sker på distans, men med platsträffar cirka var tredje vecka i våra lokaler på Västerås yrkeshögskola. Kursen varvas med föreläsningar och självstudier.

Studieform: Distans, 50%.

Utbildningen startar den 20 maj 2024.

Du gör ansökan på YH-antagning.se För att göra ansökan behöver du först registrera ett konto eller logga in på ett befintligt konto.

Ansökan är öppen för sen anmälan till och med 3 maj.
Första antagningsbesked skickas 28 mars.

Till ansökningen på YH-antagning.se

Framtidsspaning

Vi är länken mellan företag och framtidens arbetskraft

Vår uppgift är att skapa högaktuella utbildningar som matchar arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov. För att lyckas med uppgiften har vår utvecklare trendspanat.

2023-11-10

Västerås yrkeshögskola är länken mellan företag och framtidens arbetskraft och vår uppgift är att följa med i samhällsutvecklingen. Vi har nära kontakt med arbetslivet för att skapa relevanta program och kurser. Vår utvecklare spanar lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt och kommer i kontakt med företag som vill bli våra samarbetspartner. En del av företagen är med och utformar utbildningarna, medan andra engagerar sig i ledningsgrupperna, föreläser hos oss och erbjuder praktikplatser. När vår utvecklare tillsammans med näringslivet har arbetat fram ett utbildningskoncept ansöker vi till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att få starta utbildningarna. MYH bedömer hur hög arbetslivsanknytningen är, och om utbildningen håller hög kvalitet och kan leda till en kvalificerad yrkesroll.

Jobben som kommer att behövas framöver inom välfärdsteknologi och logistik som vi har ansökt om att få starta 2024 är:

Förändringsledare Hälso- och välfärdsteknik
Logistisk samordning

Tidigare spaningar ledde till de här utbildningarna:

Systemförvaltning för lönekonsulter
Distributionselektriker
Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem

Systemförvaltning för lönekonsulter 2023

Öppet för sen anmälan till och med 8 december

Jobbar du inom lön och vill vidareutveckla dig? Kursen ger dig kunskap att effektivisera arbetet inom löneberedning och automatisera lönehantering. Kursstart 11 december.

2023-10-26

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar med löneberedning och vill fördjupa dina kunskaper i hur digitalisering och automatisering bidrar till att utveckla och effektivisera lönearbetets olika processer. Du behöver ha god kännedom och praktisk erfarenhet av branschen för att gå kursen.

Här får du lära dig hur HR och personaladministration skiljer sig åt inom olika verksamheter och arbetsområden. Du lär dig att förstå systemförvaltarens yrkesroll och vad god systemförståelse innebär. Du utvecklar olika metoder och strategier för pedagogisk rådgivning och konsultation inom systemförvaltning, samt presentera material och resultat på ett effektivt sätt.

Kursen har ett flexibelt upplägg där du har möjlighet att kombinera utbildning och arbete. Den ges på halvfart och den största delen av utbildningen sker på distans, men med platsträffar cirka var tredje vecka i våra lokaler på Västerås yrkeshögskola. Kursen varvas med föreläsningar och självstudier.

Studieform: Distans, 50%.

Utbildningen startar den 11 december 2023, slutdatum 19 maj 2024. Lov vecka 52-1. ANSÖK HÄR

Antal poäng: 55 YHP

Öppet hus Bagare och konditor

Den 21 februari klockan 16-18

Lokal: Tranellska, Sjöhagsvägen 4

2023-10-23

Vad händer under öppet hus?

Du får en rundvandring i våra fina anpassade lokaler, du ges möjlighet att träffa personal, studerande och representanter från branschen.

Du som besökare på öppet hus ges möjlighet att få mer information om utbildningen och det är ett perfekt tillfälle att ställa frågor. Visste du att våra studerande får möjlighet att göra LIA utomlands inom projektet Erasmus+?

Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem

Kort kurs på distans - öppet för sen anmälan till 15 januari

Är du nyfiken på att utveckla dina kunskaper inom relä och kontrollanläggningar och arbetar i branschen idag?

2023-09-27

Sök till vår korta kurs inom området - Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem.

Du gör ansökan på YH-antagning.se För att göra ansökan behöver du först registrera ett konto eller logga in på ett befintligt konto.

Ansökningslänk

Studietakt 50%, till största delen distansutbildning. Kursstart 15 januari.

Utbildningen är framtagen tillsammans med näringslivet och utgår från arbetsmarknaders behov. Läs mer om kursen här

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB Kraftservice, Engineering4U, Modis Sweden AB, Prevas, Vinnergi, Sweco.

Utbildningen där alla får plats

Ta del av inslaget om oss av Sveriges Radio P4 Västmanland

2023-08-16

Länk till P4

Det är ovanligt många sökande till Västerås yrkeshögskola i höst. Trots hundratals reserver till vissa utbildningar, finns platser kvar till vår utbildning Distributionselektriker. Lyssna på radioinslaget.

Mässa för hållbara järnvägstransporter

Västerås yrkeshögskola var på plats

Nordens största mässa för hållbara järnvägstransporter - Train & Rail ägde rum den 25-27 april 2023, Stockholmsmässan

2023-04-25

Alina Rocabado och Tony Noren från Västerås yrkeshögskola deltog på Nordens största mässa för hållbara järnvägstransporter - Train & Rail.

"Vi hade flera givande samtal om hur vi stärker järnvägens kompetensförsörjning tillsammans" säger Tony Norén, utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningen Systemtekniker spårfordon.

Besök av Myndigheten för yrkeshögskolan

Hur kan vi locka fler till utbildningar och jobb inom energi och teknik?

I mars fick vi besök av Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson, där han bland annat träffade representanter från ett tiotal företag inom energi- och järnvägsbranschen.

2023-04-03

Det blev ett konstruktivt samtal om kompetensförsörjning och yrkeshögskolans framtid. Den stora frågan för företagen och utbildningsanordnaren var hur vi lockar fler till yrkeshögskolans tekniska utbildningar. Idag går det 1,7 behöriga sökande per utbildningsplats, att jämföra med 2,0 behöriga sökande per utbildningsplats för yrkeshögskolan totalt.

#utbildning #yrkeshögskola #kompetensbrist #rekrytering

Bakelsevinnare

Grattis till Kaden Stenholm!

Vinnaren av bakelsetävling studerar hos oss

Vi kan nu stolt meddela att studerande Kaden Stenholm vid Västerås yrkeshögskola är vinnare av Rudbeckianskas jubileumsbakelsetävling!

2023-02-01

När Rudbeckianska gymnasiet fyller 400 år har en ny bakelse tagits fram. De som tävlade läser samtliga bageri- och konditoriutbildning på antingen Tranellska gymnasiet, vuxenutbildning eller på Västerås yrkeshögskola.

Fyra av fem finalister går på Västerås yrkeshögskola. De tävlande har tagit fram ett recept på en bakelse där de själva har fått välja råvaror och val av metoder. En gedigen jury valde ut finalisterna. I finalen bakade finalisterna 12 bakelser från sitt recept som bedömdes av juryn.

Vinsten gick till en studerande vid Västerås yrkeshögskola.

Stort grattis Kaden!

Studiebesök hos Green Cargo

Systemtekniker spårfordon

Ett lärorikt besök

2022-10-28

Vi har besökt Green Cargo i Eskilstuna där vi fick en presentation av företaget och rundvisning i lokalerna. Vi fick en mycket lärorik genomgång av olika vagnar och fordon. Ett studiebesök som var mycket uppskattat av våra studerande.

Tack till Green Cargo!

Green Cargo tåg

Studiebesök hos SJ

Systemtekniker spårfordon

Ett spänningslöst besök

2022-10-06

Under hösten har klassen Systemtekniker spårfordon gjort ett studiebesök vid SJ:s depå i Sjöhagen, Västerås.
Ett mycket givande besök där de blivande systemteknikerna togs emot av Robert Sköld, produktionsledare vid SJ i Västerås.
Klassen fick se hur tåget görs spänningslöst för det ska vara säkert att gå upp på fordonet, de fick se förarhytten och vara under fordonet så att de på nära håll kunde studera bromsar och traktionsmotorer. Slutligen fick klassen en guidning utomhus på bangården där alla gavs möjlighet att prova att växla.
En lyckad förmiddag där de studerande i klass SYS22 upplevde att de fick en bra bild av hur det är att arbeta vid en depåverkstad.
Alla var väldigt nöjda med besöket. Tack SJ!

Nu finns en ny sida om FAQ

Svar på de vanligaste frågorna

På vår nya sida om FAQ har vi samlat vanliga frågor vi får in via mejl och samtal och skrivit ett svar på det. Kika gärna in på sidan. Du hittar den uppe i huvudmenyn.

2022-09-30

Självklart är du välkommen att även kontakta oss vid frågor och funderingar

Kontaktuppgifter till Västerås yrkeshögskola

Ett givande studiebesök

Tack till Linjemontage!

Våra studerande till Elkraftsingenjör hade ett mycket givande besök hos Linjemontage AB förra veckan. Vid besöket fick de studerande se lokalerna och träffa sju olika yrkesroller inom företaget. De studerande fick bland annat kunskap om hur en projektledare, mekanisk konstruktör samt elektrisk konstruktör arbetar och hur det gick till på verkstadsmontaget. De fick även veta en del om idrifttagning och reläskydd. De studerande är mycket nöjda med besöket.

2022-09-30

Från Ansökan till Antagning

Så här går processen till

Ansökningsdatum, betygskopior, merithandlingar, anställningsbevis, behörighetskrav - listan är lång. Vi vet att det är mycket att hålla reda på. Därför vill vi reda ut ett par frågetecken som kan dyka upp under ansökningsprocessens gång.

2022-09-22

Från ansökan till antagning - frågor och svar:

Ansökningsdatum, betygskopior, merithandlingar, anställningsbevis, behörighetskrav - listan är lång. Vi vet att det är mycket att hålla reda på. Här reder vi ut ett par frågetecken som kan dyka upp under ansökningsprocessens gång.

När jag har hittat min drömutbildning…

…då är det dags att skicka in din ansökan! Gå in på den utbildning du vill söka till och klicka på ”Ansök till utbildningen”. Klicka på ansökningslänken. Du länkas YH-antagning.se där du gör din ansökan och laddar upp betyg och andra dokument. De flesta av våra utbildningar är sökbara perioden januari-maj.

Jag har påbörjat min ansökan men måste göra klart senare…

… det går alldeles utmärkt! Du kan nämligen påbörja din ansökan för att sedan spara den och fortsätta vid ett senare tillfälle. Ta den tid du behöver.

Hur får jag tag i mina gamla betyg?

Har du ett slutbetyg från gymnasiet utfärdat 1999 eller senare finns det en möjlighet att detta finns i betygsdatabasen, förutsatt att din skola var ansluten när du gick ut. När du gör en ansökan på antagning.se förs då dit slutbetyg över automatiskt till antagningen och du behöver därför inte skicka in det på egen hand. Detsamma gäller om du har gått ut från det senare skolsystemet och har fått en gymnasieexamen. Länk till antagning.se Om dina betyg inte finns på antagning.se och om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till den skola där du studerade för att få en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Jag har utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Jag har missat att skicka in ett dokument...

… då kan du komplettera senare. I samband med din ansökan laddar du upp dina betyg och andra dokument, så som till exempel arbetsgivarintyg. Så länge inte sista datum för komplettering passerats så kan du ladda upp dina dokument.

Att ansöka via reell kompetens betyder...

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor (ladda ner formulär här)
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Vissa utbildningar har…

…urvalsprov eller behörighetstester och då kontaktar vi dig via antagningssystemet och ger dig all information du behöver.

Ett par månader innan start…

…skickar vi antagningsbesked. Om du inte blir antagen men är behörig till utbildningen hamnar du på reservplats. Ditt reservplatsnummer hittar du genom att logga in på ditt konto på yh-antagning.se.

Om du blir antagen…

…ska du tacka ja eller nej till din plats. Väljer du att tacka ja kommer det några veckor innan utbildningsstart ett mejl till din inkorg. Det är vårt välkomstmejl med information om allt du kan tänkas behöva veta inför starten av din utbildning.

Vill du reda ut fler frågetecken?

Har du frågor om behörighet eller ansökan är du alltid välkommen att kontakta oss via vyh@vasteras.se Handlar det om utbildningsspecifika frågor kan du i stället vända dig till utbildningsledaren för respektive utbildning. Du hittar kontaktuppgifterna här på hemsidan.

Välkommen till yrkeshögskolan som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.