Länk till Vklass

Nyhetsarkiv

Studiebesök hos Green Cargo

Systemtekniker spårfordon

Vi har besökt Green Cargo i Eskilstuna där vi fick en presentation av företaget och rundvisning i lokalerna. Vi fick en mycket lärorik genomgång av olika vagnar och fordon. Ett studiebesök som var mycket uppskattat av våra studerande. Tack till Green Cargo!

2022-10-28

Green Cargo tåg

Öppet hus!

Onsdag 22 mars klockan 17-19

Välkommen till oss på öppet hus! Adress: Karlsgatan 9 A, 722 14 VÄSTERÅS

2022-10-28

Träffa våra utbildningsledare och studerande. Ta del av information om utbildningarna, kursinnehåll, vilka yrken utbildningarna leder till, vilka företag vi samarbetar med, hur mycket LIA (praktik) som ingår, och se våra ljusa och trevliga lokaler samt passa på att ställa frågor.

Öppet hus Bagare och konditor

Onsdag 8 februari kl 15-18 på Tranellska gymnasiet

Välkommen på öppet hus! Här får du information om yrkeshögskoleutbildningen Bagare och konditor. Du kan ställa frågor till våra utbildningsledare, yrkeslärare och studerande. Adress: Stensborgsgatan 1, 721 32 VÄSTERÅS

2022-10-28

Branschdag för Elkraftsingenjör och Systemtekniker spårfordon

Torsdag 9 februari kl 16-18

Välkommen till vår branschdag! Du får information om utbildningarna och vilka yrken de leder till. Ställ frågor till våra utbildningsledare och studerande, samt till medverkande företag - de kan vara din nästa arbetsgivare! De här utbildningarna ger dig stora chanser till jobb. Adress: Karlsgatan 9 A, 722 14 VÄSTERÅS

2022-10-28

Systemtekniker spårfordon

Studiebesök hos SJ

Under hösten har klassen Systemtekniker spårfordon gjort ett studiebesök vid SJ:s depå i Sjöhagen, Västerås. Ett mycket givande besök där de blivande systemteknikerna togs emot av Robert Sköld, produktionsledare vid SJ i Västerås. Klassen fick se hur man gör tåget spänningslöst för det ska vara säkert att gå upp på fordonet, de fick se förarhytten och vara under fordonet så att de på nära håll kunde studera bromsar och traktionsmotorer. Slutligen en guidning utomhus på bangården där alla gavs möjlighet att prova att växla. En lyckad förmiddag där de studerande i klass SYS22 upplevde att de fick en bra bild av hur det är att arbeta vid en depåverkstad. Alla var väldigt nöjda med besöket. Tack SJ!

2022-10-06

FAQ

Svar på dina vanligaste frågor

Kostar det något att studera vid Västerås yrkeshögskola? Är utbildningarna CSN-berättigade? Läs mer i nyheten för att få svar på dina frågor!

2022-09-30

Är kurser och program kostnadsfria och CSN-berättigade?

Våra program och kurser är kostnadsfria och ger rätt till studiestöd från CSN. I varje program rekommenderas viss kurslitteratur som du förväntas införskaffa själv. Du som studerar hos oss får tillgång till Word, PowerPoint, Excel, Learneasy mm. Länk till CSN.se

Vad är LIA och hur fungerar det?

LIA står för Lärande i arbete och är praktik. De flesta av våra program innehåller stora delar LIA för att du ska få prova på att arbeta i yrkesrollen och omsätta de teoretiska kunskaperna från programmet i praktiken. En av grundidéerna med program inom yrkeshögskolan är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Under LIA:n följer du arbetsplatsens tider och arbetar med det som ingår i kursplanen för LIA. Under LIA utvecklas du både praktiska och teoretiskt samtidigt som du knyter viktiga kontakter inför en framtida karriär. I många fall leder en LIA-plats till jobb efter avslutat program. Om du vill göra din LIA på annan ort än där programmet är, går det självklart bra. Vi kan också erbjuda LIA utomlands genom medverkan i EU-projektet Erasmus+.

Är jag garanterad en LIA-plats?

I största möjliga mån ordnar du själv en LIA-plats, vi stöttar dig i hela processen och hjälper dig där det behövs.

Hur fungerar det att studera på Västerås yrkeshögskola?

När du studerar hos oss på heltid på ett platsbundet program är du vanligtvis på skolan 2–3 dagar i veckan. Övrig tid är självstudier.

Distansstudier är oftast upplagda så att du har online-föreläsningar 2–3 tillfällen i veckan, resterande tid studerar du på egen hand. I de flesta fall ingår också fysiska träffar ett par gånger per termin. Det varierar, så ta reda på vad som gäller för just det program du är intresserad av.

Oavsett platsbundet program eller distans så förväntas du lägga 40 timmar i veckan på studierna vid heltidsstudier.

Vi har en lärplattform där all information finns för dig som studerar hos oss. Du som studerar på distans undervisas via ett mötessystem online. Du får mer information och tydliga instruktioner när du har påbörjat din kurs/ditt program.

I varje program rekommenderas viss kurslitteratur som du förväntas införskaffa själv.

Kan jag jobba och plugga samtidigt?

Vi rekommenderar att du har fullt fokus på studierna och med det menar vi att du har schemalagd undervisning på plats i skolan i snitt 16–18 timmar per vecka beroende på utbildning.

Eftersom det är i snitt 16–18 timmar undervisning per vecka kan du planera resten av dina studier själv. Det kan variera från kurs till kurs, men om du läser ett heltidsprogram förväntas du lägga 40 timmar i veckan på studierna oavsett hur mycket lärarledd tid som ingår. Om du har ett flexibelt jobb är det i vissa fall möjligt att jobba deltid samtidigt som du studerar men det är inget vi kan ge några riktlinjer kring eftersom förutsättningar och ingångsläge är olika för alla. Vi rekommenderar dig att prioritera studierna i första hand och känna efter om du orkar och hinner arbeta samtidigt.

Vilka är fördelarna med Västerås yrkeshögskola?

Fördelarna med att studera ett program inom yrkeshögskolan är många. Programmen är utformade i nära samarbete med arbetslivet vilket gör att de matchar det kompetensbehov som finns på marknaden. Kursplanerna är levande dokument som uppdateras när branscherna utvecklas, just för att innehållet ska vara så färskt som möjligt. Våra föreläsare är verksamma inom branschen de utbildar i, vilket gör att de har med sig det senaste inom området. Alla fördelar resulterar i att merparten av de som studerar ett program inom yrkeshögskolan får jobb inom rätt område ett halvår efter examen.

Stöd i undervisningen

Vi erbjuder särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen för den som behöver.

Hur ansöker jag?

Länk till sidan om ansökan

Ett givande studiebesök

Tack till Linjemontage!

Våra studerande till Elkraftsingenjör hade ett mycket givande besök hos Linjemontage AB förra veckan. Vid besöket fick de studerande se lokalerna och träffa sju olika yrkesroller inom företaget. De studerande fick bland annat kunskap om hur en projektledare, mekanisk konstruktör samt elektrisk konstruktör arbetar och hur det gick till på verkstadsmontaget. De fick även veta en del om idrifttagning och reläskydd. De studerande är mycket nöjda med besöket.

2022-09-30

Framtidsspaning

Vi är länken mellan företag och framtidens arbetskraft

Vår uppgift är att skapa högaktuella utbildningar som matchar arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov. För att lyckas med uppgiften har vår utvecklare trendspanat.

2022-09-23

Västerås yrkeshögskola är länken mellan företag och framtidens arbetskraft och vår uppgift är att följa med i samhällsutvecklingen. Vi har nära kontakt med arbetslivet för att skapa relevanta program och kurser. Vår utvecklare spanar lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt och kommer i kontakt med företag som vill bli våra samarbetspartners. En del av företagen är med och utformar utbildningarna, medan andra engagerar sig i ledningsgrupperna, föreläser hos oss och erbjuder praktikplatser. När vår utvecklare tillsammans med näringslivet har arbetat fram ett utbildningskoncept ansöker vi till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att få starta utbildningarna. MYH bedömer hur hög arbetslivsanknytningen är, och om utbildningen håller hög kvalitet och kan leda till en kvalificerad yrkesroll.

Här är jobben som kommer att behövas framöver inom el, handel och välfärdsteknologi och som vi har ansökt om att få starta 2023.

Tidigare års spaningar ledde till de här utbildningarna som du kan ansöka till

Distributionselektriker, platsbunden utbildning, heltidsstudier:

”Säkerställande av elförsörjning är en av de viktigaste välfärdsfrågorna i framtiden och det pågår en intensiv upprustning av elnäten på grund av eftersatt underhåll med ständiga störningar i eltillförseln. Detta gör att efterfrågan och behovet av specifik kompetens i form av Distributionselektriker förväntas bli ännu större än vad den redan är idag de kommande åren.

I yrkesrollen arbetar du med såväl byggnation som reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet. Uppdraget innebär att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. Distributionsnätet finns i samhällen, längs vägarna och ute i skog och mark vilket gör att arbetet innebär mycket omväxling och fysiskt arbete utomhus.”

Internationell handel, distansutbildning, heltidsstudier:

”Den ökade globaliseringen och internationaliseringen i kombination med ökande näthandel bidrar till fortsatt ökad tillväxt för många företag i Sverige och världen. En förändrad omvärld, ökade spänningar i världen och behovet av klimatvänliga och effektiva transporter innebär att regelverk kring internationell handel blir allt mer komplexa.

I rollen som sakkunnig inom internationella handelsfrågor är du spindeln i nätet som ser till att leveranser kommer fram på effektivast sätt. Du har bra överblick av hela det logistiska flödet, ser till att avtal efterföljs utifrån internationella regler och villkor, bevakar att handelsfrågor beaktas i hela logistikkedjan och är en god problemlösare. I yrket har du mycket kundkontakt internationellt, samordnar olika intressen och analyserar och förutser hur förändrade lägen i världen påverkar möjligheten till säkra och kvalitativa leveranser och transporter.”

Förändringsledare Hälso- och välfärdsteknik, distansutbildning, studietakt 50%:

”Behovet av att implementera välfärdsteknologi i vård och omsorg för att förbättra måendet hos brukare samt klara det nuvarande och framtida kompetensbehovet är högaktuellt. Efterfrågan av yrkesroller som Förändringsledare inom Hälso- och välfärdsteknik ökar snabbt inom branschen utifrån utvecklingen av ny teknik, samtidigt som det sker en demografisk utveckling med allt fler äldre personer i Sverige.

Som Förändringsledare inom Hälso- och välfärdsteknik har du specialiserade kunskaper i att leda och stödja implementeringen av välfärdsteknologi i organisationer inom områdena hälsa, vård och omsorg. Utbildningen leder till en ny yrkesroll som det finns en stor efterfrågan av. Du kommer att ha en central roll i verksamheten där du initierar, ansvarar, planerar och följer upp olika satsningar för effektivt användande av dagens och morgondagens välfärdsteknik.”

Från Ansökan till Antagning

Så här går processen till

Ansökningsdatum, betygskopior, merithandlingar, anställningsbevis, behörighetskrav - listan är lång. Vi vet att det är mycket att hålla reda på. Därför vill vi reda ut ett par frågetecken som kan dyka upp under ansökningsprocessens gång.

2022-09-22

Från ansökan till antagning - frågor och svar:

Ansökningsdatum, betygskopior, merithandlingar, anställningsbevis, behörighetskrav - listan är lång. Vi vet att det är mycket att hålla reda på. Här reder vi ut ett par frågetecken som kan dyka upp under ansökningsprocessens gång.

När jag har hittat min drömutbildning…

…då är det dags att skicka in din ansökan! Gå in på den utbildning du vill söka till och klicka på ”Ansök till utbildningen”. Klicka på ansökningslänken. Du länkas YH-antagning.se där du gör din ansökan och laddar upp betyg och andra dokument. De flesta av våra utbildningar är sökbara perioden januari-maj.

Jag har påbörjat min ansökan men måste göra klart senare…

… det går alldeles utmärkt! Du kan nämligen påbörja din ansökan för att sedan spara den och fortsätta vid ett senare tillfälle. Ta den tid du behöver.

Hur får jag tag i mina gamla betyg?

Har du ett slutbetyg från gymnasiet utfärdat 1999 eller senare finns det en möjlighet att detta finns i betygsdatabasen, förutsatt att din skola var ansluten när du gick ut. När du gör en ansökan på antagning.se förs då dit slutbetyg över automatiskt till antagningen och du behöver därför inte skicka in det på egen hand. Detsamma gäller om du har gått ut från det senare skolsystemet och har fått en gymnasieexamen. Länk till antagning.se Om dina betyg inte finns på antagning.se och om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till den skola där du studerade för att få en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan. Har du gått på en landstingsskola ska du vända dig till landstingets arkiv.

Jag har utländska betyg

Om du har en utländsk gymnasieutbildning ska du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. För att få rätt bedömning av dina betyg ska du ansöka om ett utlåtande från UHR, som du skickar med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Jag har missat att skicka in ett dokument...

… då kan du komplettera senare. I samband med din ansökan laddar du upp dina betyg och andra dokument, så som till exempel arbetsgivarintyg. Så länge inte sista datum för komplettering passerats så kan du ladda upp dina dokument.

Att ansöka via reell kompetens betyder...

Reell kompetens betyder att du har motsvarande kunskaper men har fått dem på annat sätt än genom skolan. Du som saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet eller särskild behörighet kan istället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad av Västerås yrkeshögskola. Du behöver styrka din kompetens med exempelvis:

  • Arbetsprover
  • Intyg eller referenser från anställningar
  • Studier på olika nivåer
  • Föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor

Vissa utbildningar har…

…urvalsprov eller behörighetstester och då kontaktar vi dig via antagningssystemet och ger dig all information du behöver.

Ett par månader innan start…

…skickar vi antagningsbesked. Om du inte blir antagen men är behörig till utbildningen hamnar du på reservplats. Ditt reservplatsnummer hittar du genom att logga in på ditt konto på yh-antagning.se.

Om du blir antagen…

…ska du tacka ja eller nej till din plats. Väljer du att tacka ja kommer det några veckor innan utbildningsstart ett mejl till din inkorg. Det är vårt välkomstmejl med information om allt du kan tänkas behöva veta inför starten av din utbildning.

Vill du reda ut fler frågetecken?

Har du frågor om behörighet eller ansökan är du alltid välkommen att kontakta oss via vyh@vasters.se Handlar det om utbildningsspecifika frågor kan du i stället vända dig till utbildningsledaren för respektive utbildning. Du hittar kontaktuppgifterna här på hemsidan.

Välkommen till yrkeshögskolan som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem

Kort kurs med start 27 december 2022

Är du nyfiken på att utveckla dina kunskaper inom relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem och jobbar i branschen idag? ÖPPET FÖR SEN ANMÄLAN.

2022-09-14

Sök till vår korta utbildning inom området. Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem. Kursstart 27 december 2022. Ansökningslänk

Öppet för sen anmälan till den 30 november, komplettera senast 4 december. Antagningsbesked skickas 7 december.

Studietakt 50%, till största delen distansutbildning.

Utbildningen är framtagen tillsammans med näringslivet och utgår från arbetsmarknaders behov. LÄS MER HÄR

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB Kraftservice, Engineering4U, Modis Sweden AB, Prevas, Linxon, Sweco.

Vi har öppet för sen anmälan

Ansök nu till höstens starter

2022-07-06

Systemtekniker spårfordon - ansök senast 23 augusti HÄR  

Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem - ansök senast 19 augusti ANSÖK HÄR

En lyckad träff med spårfordonsbranschen

Den 6 april bjöd Västerås yrkeshögskola in till en branschträff för Systemtekniker spårfodon

2022-04-07

På plats fanns representanter från Alstom, Stadler, SJ, Twindej och Västerås yrkeshögskola.

Där gavs det möjlighet för nuvarande studerande samt eventuella framtida studerande och branschen att träffas och utbyta kontakter och erfarenheter.

Det blev en lyckad eftermiddag med många bra möten.

Tack till alla deltagare!

Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem

Kort utbildning med kursstart 5 december 2022

Är du nyfiken på att utveckla dina kunskaper inom relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem och jobbar i branschen idag?

2022-02-18

Sök till vår korta utbildning inom området. Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem har kursstart 5 december 2022. Ansökningslänk 

Sista ansökningsdag 7 november, komplettera senast 11 november. Antagningsbesked skickas 15 november.

Studietakt 50%, till största delen distansutbildning.

Utbildningen är framtagen tillsammans med näringslivet och utgår från arbetsmarknaders behov. LÄS MER HÄR

Öppet för sen anmälan!

Ansök till Bagare och konditor

Information om länk till ansökan, ansökningsperiod och startdatum hittar du längre ned i nyheten

2022-01-12

Vi erbjuder dessa utbildningar med start augusti 2022:

Bagare och konditor Öppet för sen anmälan till 2022-06-22. Utbildningen startar den 3 augusti 2022. Länk till ansökan

Relä och kontrollanläggningar i elkraftsystem Ansökan är öppen. Ansök här Utbildningsstart 5 september 2022.

Ansökan är stängd till övriga program:

Socialpedagog med inriktning KBT Utbildningen startar 15 augusti.

Flygtekniker B1.1 Utbildningen startar 15 augusti 2022.

Elkraftsingenjör Utbildningen startar 22 augusti 2022.

Systemtekniker spårfordon Utbildningen startar 22 augusti 2022.

Trafiklärare Utbildningen startar 15 augusti 2022.

Är du nyfiken och vill veta mer om våra utbildningar? Läs mer om respektive utbildning klicka här

Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Kort utbildning, halvtid, distans (träffar på plats kvällstid förekommer)

Mer information hur du ansöker till vår korta utbildning som startar våren 2022 samt hösten 2022 ser du längre ned i den här nyheten.

2021-06-30

För att vara behörig sökande till vår korta utbildning krävs minst ett års erfarenhet av arbete inom kraftindustrin eller motsvarande.

Kursstart 25 april 2022. Ansökan öppnar 24 januari. Sista ansökningsdag 31 mars. Komplettera senast 7 april. Ansök HÄR 

Kursstart 5 september 2022.

Utbildningen är på distans med en del träffar på plats. 50% studietakt.

Utbildningen bygger på förståelse för beräkningar som ligger till grund för de funktioner och dimensioneringar som krävs för skydd och styrning av kraftsystemet. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom branschen och som behöver öka sin kompetens för att kunna tillgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nutida och framtida utmaningar i att kunna säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning. För att kunna tillgodoräkna dig utbildningen krävs en god kännedom om branschen och praktisk erfarenhet av hur den fungerar.