Länk till mer information om IST Home

Svetsutbildning startar i en ny utbildningsform

Bli en eftertraktad internationell svetsare på 1,5 år.

Ta chansen att utbilda dig till internationell svetsare med vår praktiska utbildning. Här får du de kunskaper och färdigheter du behöver för att lyckas inom svetsyrket. Vår utbildning fokuserar på verkliga arbetsuppgifter och täcker allt från säkerhet och arbetsmiljö till avancerad svetsning. Svetsare är mycket efterfrågade globalt, vilket ger dig goda karriärmöjligheter.

Nationell yrkesutbildning (NY) är en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna. Det är en pilotverksamhet som pågår under 2024-2026. Som enda utbildning inom piloten i Västmanland kommer utbildningen Internationell svetsare att startas under oktober 2024.

Information om yrket internationell svetsare och vår utbildning

Att arbeta som svetsare innebär ett fritt och kreativt yrke med möjlighet till god lön och internationella arbetsmöjligheter. Som svetsare kan du arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter och stålkonstruktioner.

Rollen som svetsare ställer krav på yrkesteoretisk kunskap och praktiskt kunnande. Vår utbildning är utformad efter branschens kompetensbehov. Du som studerande läser yrkesämnen kopplade till yrket samt har till stor del praktik ute på en arbetsplats. På utbildningen lär du dig olika svetstekniker och att kunna hantera olika typer av svetsmetoder. Vi samarbetar med branschen på olika sätt för att säkerställa att våra studerande får relevanta kunskaper och kontakter. Hos oss får du de bästa förutsättningarna för att bli en skicklig yrkessvetsare på endast 1,5 år.

Efter avslutade studier finns det goda möjligheter för arbete både i Sverige och internationellt då industrin har stora behov av kompetens inom svetsarbete.

Utbildningen genomförs på plats i Västerås, i anpassade lokaler.

Korta fakta om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 60 veckor
 • Poäng: 300 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Antal veckor LIA: 12 veckor (60 yhp)
 • Antal platser: 20
 • Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till CSN-stöd.


Kurser som ingår i utbildningen:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Mätteknik
 • Tillverkningsunderlag
 • Materialteknik
 • MMA – Kälsvets 1
 • MMA – Kälsvets 2
 • MMA – Stumsvets 1
 • MMA – Stumsvets 2
 • MIG/MAG - Kälsvets 1
 • MIG/MAG – Kälsvets 2
 • MIG/MAG – Stumsvets 1
 • MIG/MAG – Stumsvets 2
 • TIG – Kälsvets 1
 • TIG – Kälsvets 2
 • TIG – Stumsvets 1
 • TIG – Stumsvets 2
 • Lärande i arbete - LIA
 • Examensarbete

Behörighet och urval

Behörighet:
En person är behörig att antas till utbildningen från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.

- har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper

eller

- genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet som är motsvarande.

Du som saknar godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning (svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst fem andra ämnen) ska fylla i och skicka in Kompetenskartläggning med din ansökan. Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning. Ladda ner det här formuläret, fyll i och bifoga din ansökan Pdf, 413 kB.

Urval:
Om antalet sökande överstiger antalet platser för utbildningen sker ett urval. Urvalet består av ett särskilt prov i Matematik. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in.

Ansökan, intresseanmälan och frågor

Du gör ansökan på YH-antagning.se För att göra ansökan behöver du först registrera ett konto eller logga in på ett befintligt konto. Sista ansökningsdag 19 augusti. Länk till ansökan Internationell svetsare

Har du frågor om utbildningen Internationell svetsare vid Västerås yrkeshögskola får du gärna kontakta både enhetschefen för Västerås yrkeshögskola och vår utvecklare.

Alina Rocabado Chivi, enhetschef Västerås yrkeshögskola
alina.rocabado.chivi@vasteras.se

Johan Edgren, utvecklare Västerås yrkeshögskola
johan.edgren@vasteras.se

 

Om nationell yrkesutbildning

Utbildningen är utformad för att möta arbetsmarknadens krav och för att komplettera de befintliga yrkesutbildningarna på gymnasial nivå. Genom Nationell yrkesutbildning kan studerande snabbt komma i arbete inom områden där det råder brist på kompetens.

Utbildningen kombinerar teoretisk och praktisk undervisning inom yrkesområdet i nära samarbete med engagerade arbetsgivare, en stor del praktik (Lärande i arbete, LIA) lik yrkeshögskolans modell ingår även här.

Läs mer om nationell yrkesutbildning och själva utbildningsformen på Myndigheten för yrkeshögskolans webb.