Länk till Vklass

Om Västerås yrkeshögskola

 

Välkommen till oss

Västerås yrkeshögskola skräddarsyr yrkeshögskoleutbildningar av hög kvalitet där studerande får den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Våra studerande utbildas och tränas i såväl verktyg och metoder som personlig utveckling. Det gör att de får en yrkeskompetens och en förmåga att kommunicera sina kunskaper på ett professionellt sätt. Västerås yrkeshögskola är en del av Västerås stad.

https://www.sebroschyr.se/VasterasYrkeshogskola/WebView/

Läs mer om Västerås stad på vasteras.se.

Yrkeshögskolan som utbildningsform

Arbetslivsdriven
Yrkeshögskolan har sin utgångspunkt i arbetslivets faktiska kompetensbehov och arbetslivet har en central roll både före, under och efter utbildningarna.

Skräddarsydd
Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till en tydlig och aktuell yrkesroll.

Målinriktad
Arbetsliv, anordnare och studerande är motiverade och har tydligt fokus på matchningsmålet. Yrkeshögskolans målinriktade arbetssätt märks också genom LIA (lärande i arbete).

Läs mer om yrkeshögskolan som utbildningsform på yrkeshogskolan.se.

Så här går det till att studera hos oss

Under din utbildningstid lär du dig verktyg och metoder som gör att du kan kommunicera din yrkeskompetens på ett professionellt sätt, med stöd och ledning av föreläsare som handplockas direkt från branschen för att tillföra spetskompetens till respektive kurs. Det innebär att du som studerande tränas i att självständigt lösa uppgifter och utmaningar som kan tänkas uppstå.

Din studietid hos oss kommer att vara utvecklande och utmanande. Du utvecklas både som person och i din nya profession. Under perioderna för lärande i arbete (LIA) får du möjligheten att knyta många nya kontakter i branschen som kan leda dig vidare till ditt drömjobb.

Studierna är på heltid och platsbunden vilket innebär att du förväntas lägga ner 40 timmar/vecka på dina studier. Vi bedriver platsbunden utbildning vilket innebär att du är närvarande i skolan där ett aktivt deltagande förutsätts av dig som studerande. Studierna kommer att varvas med bland annat föreläsningar, studiebesök, grupparbeten och självstudier. Utbildningen är kostnadsfri men kurslitteratur står du som studerande för själv.

Digital vana förväntas och integreras i samtliga kurser för redovisning och kommunikation av lärandematerial. För att kunna tillgodogöra dig undervisningen behöver du ha en egen dator. Som studeranden har du tillgång till Office 365 samt skolans lärportal, V-klass. Office 365 ger dig möjlighet att installera Officepaketet på privata enheter. Dessutom finns det andra resurser i Office 365, som exempelvis OneDrive där du kan lagra och dela dokument. I V-klass finner du kursmaterial, schema, betyg samt övrig aktuell information.

För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från branschen. Ledningsgruppens uppgift är att säkerställa såväl utbildningens kvalitet som att utbildningen motsvarar aktuellt behov av kompetens. Ledningsgruppen ansvar är också att vi som skola följer lagar och förordning.

Alla utbildningar är studiemedelsberättigade under hela studietiden.

Läs mer om studiemedel på csn.se.

Vi ger dig förutsättningar – du skapar din framtid!