Länk till mer information om IST Home

Ansök hit


Länkar till ansökan

Ansökningslänk Systemförvaltning för lönekonsulter

ansökan stänger 15 oktober. Komplettera din ansökan senast 18 oktober.

Ansökningslänk Relä och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

ansökan stänger 19 november. Komplettera din ansökan senast 22 november.

För övriga utbildningar har ansökningsdatum passerat. Nästa ansökningsomgång till våra program öppnar januari 2024. Ansökningsperioder till kurserna uppdaterar vi kontinuerligt på hemsidan.

Här får du information om hur du gör din ansökan och lite vanliga frågor och svar. När du har hittat din drömutbildning är det dags att skicka in din ansökan. Ansökningsdatum, betygskopior, merithandlingar, anställningsbevis, behörighetskrav - listan är lång. Vi vet att det är mycket att hålla reda på. Här reder vi ut ett par frågetecken som kan dyka upp under ansökningsprocessens gång. Hittar du inte svar på dina frågor nedan är du välkommen att kontakta oss via vyh@vasteras.se Vid utbildningsspecifika frågor vänder du dig till utbildningsledaren. Till våra kontaktuppgifter

Välkommen till yrkeshögskolan som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden! Läs mer i vår interaktiva broschyr

Från ansökan till antagning - frågor och svar


1. Gå in på den utbildning du vill söka till och klicka på ”Ansök till utbildningen”. Klicka på ansökningslänken.

2. Du länkas YH-antagning.se där du gör din ansökan och laddar upp betyg och andra dokument. Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Du behöver ladda upp en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Du kan påbörja din ansökan för att sedan spara den och fortsätta vid ett senare tillfälle. Ta den tid du behöver. De flesta av våra utbildningar är sökbara perioden januari-maj. I samband med din ansökan laddar du upp dina betyg och andra dokument, så som till exempel arbetsgivarintyg.

Om du skulle missa att skicka in ett dokument kan du komplettera senare. Så länge inte sista datum för komplettering passerats så kan du ladda upp dina dokument.

Information om våra utbildningar, ansökningslänkar samt behörighetskrav hittar du under respektive utbildning

 

Om du missade att skicka in ett dokument kan du komplettera din ansökan senare. Du måste dock göra det innan sista datum för komplettering har passerat. Då laddar du upp dina dokument till din ansökan.

 

Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

Du kan ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Det gäller dig som anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten men saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor - ladda ner formulär här Word, 586 kB.
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

 

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida. Om dina betyg inte finns på antagning.se och om du har tappat bort dina betyg kan du höra av dig till den skola där du studerade för att få en giltig kopia på betyget. Om skolan inte har kvar dina betyg ska du vända dig till Stadsarkivet i den kommun där du gick i skolan.

 

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid. När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.


Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

 

Vissa utbildningar har urvalsprov eller behörighetstester och då kontaktar vi dig via antagningssystemet och ger dig all information du behöver.

 

Ett par månader innan start skickar vi antagningsbesked. Om du inte blir antagen men är behörig till utbildningen hamnar du på reservplats. Ditt reservplatsnummer hittar du genom att logga in på ditt konto på yh-antagning.se.

Du måste tacka ja till din plats om du blir antagen

Om du blir antagen behöver du tacka ja eller nej till din plats. Väljer du att tacka ja kommer det några veckor innan utbildningsstart ett mejl till din inkorg. Det är vårt välkomstmejl med information om allt du kan tänkas behöva veta inför starten av din utbildning.

 

Avgiftsfritt och rätt till studiemedel -CSN

Det kostar inget att läsa en YH-utbildning och alla utbildningar ger dig rätt att ansöka om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Nu finns det också ett omställningsstöd för dig som är mitt i arbetslivet. Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. Det ansöker du om via CSN.

Information om studiemedel - csn.se
Information om omställningsstöd - csn.se

Kortfattad information om Omställningsstödet

I takt med att arbetsklimatet utvecklas som en följd av digitalisering, klimatomställning och automatisering, ställs också nya krav på kompetens. Många branscher vittnar om en nuvarande eller kommande kompetensbrist. Syftet med omställningsstudiestödet är att du som arbetstagare ska kunna studera utan att det ska påverka din ekonomi märkbart. Omställningsstudiestödet består av två delar, ett bidrag och ett lån. Lånet är valfritt och går att avstå från. Bidraget kan utgöra upp till 80% av din lön, upp till ett maxbelopp. Hur mycket du kan få i bidrag och/eller lån beror på vilken inkomst du har. Det finns även vissa andra kriterier för att få studiestödet:

 • Du ska vara mellan 27 och 62 år.
 • Du ska ha arbetat i minst 8 år.
 • Utbildningen du söker ska stärka din ställning på arbetsmarknaden.
 • Du måste studera i en viss omfattning.
 • Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid.

Det är CSN som har hand om det nya omställningsstudiestödet och det är där du ansöker om att få bidraget och lånet.

Du behöver inte veta om du kommer in på den utbildning du söker innan du ansöker om omställningsstudiestöd. Det är först när studierna börjar som CSN betalar ut stödet efter att ha kontrollerat att du är berättigad till pengarna. Du kan arbeta på deltid vid sidan av studierna men du kan bara få omställningsstudiestöd för den tid du inte arbetar. Det finns däremot ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställningsstudiestödet.

Information om omställningsstödet och hur du ansöker - csn.se