Länk till mer information om IST Home

Studera med stöd

 

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd som beror på en funktionsnedsättning har du rätt till det. Utifrån det underlag och behov som du har upprättar vi tillsammans en planering för vilka stödinsatser som behövs för att du ska få de rätta förutsättningarna att klara utbildningen.

Det är viktigt att du i god tid meddelar oss detta så att vi tillsammans kan planera för de insatser som behövs.

Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd på yrkeshogskolan.se