Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen Elkraftsingenjör på Västerås yrkeshögskola

Elkraftsingenjör

Projektering och konstruktion inom elnät och kraftöverföring

Som elkraftsingenjör arbetar du med att effektivisera produktions-
och distributionsanläggningar samt förändringsarbeten
som kan leda till ett mer miljövänligare alternativ. Du arbetar med allt från planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftsanläggningar såväl som driftsättning, service och underhåll.

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ. Som elkraftsingenjör arbetar du på ett elnätsbolag, alternativt inom industri eller företag verksamt inom elkraftsområdet.

Våra samarbetspartners i utbildningen

Vi samarbetar med många stora och kända företag i utbildningen: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB Kraftservice, Engineering4U, Modis Sweden AB, Prevas, Linxon, Sweco.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen

Elkraft foto utomhus

Elkraftsingenjör är en bred utbildning med många möjligheter.

Elkraft elskåp

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 415 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar januari 2024
 • Utbildningsstart augusti 2024
 • Antal veckor på LIA:20
 • Antal platser: 25
 • CSN-berättigad

Ansökan är nu stängd.

Kursstart 14 augusti.

Programblad PDF Pdf, 269.9 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

ELK21 Linjemontage besök

Klassen vid studiebesök Linjemontage

 • ta ansvar för att säkerhetsföreskrifter följs, i syfte att förebygga och minimera risker
 • analysera beräkningar samt komma med förslag kring åtgärder
 • ta ansvar för förebyggande och avhjälpande underhåll, värdera lämpliga underhållsmetoder samt föreslå åtgärder
 • verka för ständiga förbättringar utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete och processoptimering
 • planera, genomföra, leda och avsluta ett projekt
 • självständigt granska rapporter och sammanställningar samt föreslå åtgärder som gynnar effektiva processer
 • skapa förutsättningar för god professionell samverkan med interna och externa aktörer
 • utföra kvalitetsbedömning och analys av egna konstruktioner, motivera val på svenska och engelska samt föreslå förbättringar
 • välja metod, material och utrustning för beräknings- och konstruktionsuppgifter, med hänsyn till säkerhet och miljö
 • verka för systematisk energieffektivisering med hänsyn till rådande klimatomställningKurser

Antal veckor

Poäng YH
Elmätningar och beräkningar

12

60

Elkraftsystem

10

50

Kontrollanläggningar

4

20

Elinstallationer i byggnader

4

20

Arbetsmiljö och säkerhet (inkl. arbete på väg och elsäkerhetsarbete)

2

10

Elmaskiner

5

25

Elkonstruktion med CAD

5

25

Informations- och styrsystem

4

20

LIA 1 - Drift, underhåll och montage

8

40

Kvalitet och underhållsteknik

4

20

Hållbar energi

3

15

Teknisk engelska

2

10

Projektplanering

4

20

LIA 2

12

60

Examensarbete

4

20
Summa

83

415


Behörighet

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/Godkänd/3:

- Matematik 2 / Matematik B

- Svenska 2 / Svenska B eller Svenska som andraspråk 2

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor (ladda ner formulär här Word, 586 kB.)
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid. När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval av sökande

Då vi har fler sökande än platser till Elkraftsingenjör tillämpar vi ett nivåtest i Matematik som urval för att rangordna de sökande till utbildningsplatserna. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in.

Antal platser: 25


 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Christer

Christer Öhman - utbildningsledare

021-39 98 06

christer.ohman@vasteras.se