Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen mot Lönekonsult på Västerås yrkeshögskola

Lönekonsult

För dig som är intresserad av lönearbete och rådgivning

Utbildningen riktar sig till dig som vill ha en roll där förändring och utveckling står i fokus. Som lönekonsult får du ett självständigt arbete med stort ansvar där du blir en rådgivande funktion till övriga organisationen. Det finns mycket goda chanser att få anställning efter utbildningen.Teoretisk grund, analytiskt tänkande och praktisk tillämpning

På Västerås yrkeshögskola får du de kompentenser du behöver för att arbeta analytiskt, kundorienterat, strategiskt och självständigt. Utbildningen ger dig en mycket god teoretisk grund, ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen som lönekonsult.

Yrkesrollen är under stor förändring och kompetenskraven har ökat. Kärnkompetensen för en lönekonsult är löneberäkning men yrkesrollen innebär ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen. Du arbetar med komplexa lönesystem, löpande lönearbete, tolkar lagar och avtal och är insatt i personalfrågor inom lön.

Trenden pekar mot att löne- och personalavdelningar integreras, vilket i sin tur ställer högre krav på kompetensbredd hos de anställda. Ofta efterfrågas också en kombination av kunskap inom såväl lön som redovisning.

Utbildning som öppnar upp möjligheter

I 13 veckor har du lärande i arbete (LIA) vilket innebär att du har praktik på en arbetsplats. Det ger dig en chans att öva dina kunskaper i verklig miljö, få arbetslivserfarenhet och knyta kontakter inför framtiden.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: ICA Butikslön, Västerås stad, Team Olivia, Hitachi Energy, Randstad Finance, Grant Thornton, Region Västmanland, Aspia.

Läs mer om Lärande i arbete

Efter examen

Efter examen kan du arbeta som lönekonsult, löneadministratör eller lönespecialist. Jobben finns inom alla branscher, både små och stora företag, både privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag.

Branschen förväntar sig stora pensionsavgångar de kommande åren. Efter utbildningen har du har därför mycket goda chanser att få en anställning. Med din yrekshögskoleexamen som lönekonsult kan du efter tre års yrkeserfarenhet ansöka om att bli auktoriserad lönekonsult genom någon av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR.

 

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 1,5 år
 • Poäng: 335 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan är stängd
 • Start: 12 augusti
 • Antal veckor på LIA: 13
 • Antal platser: 35
 • CSN-berättigad

Ansökan är stängd

Antagningsbesked skickas 20 juni. Utbildningsstart: 12 augusti.

Terminstider för dig som påbörjar programmet augusti 2024:
2024-08-12--2024-12-20 (95 YHP)
2024-12-30--2025-06-20 (125 YHP)
2025-08-04--2026-01-11 (115 YP)

Programblad Lönekonsult PDF Pdf, 289.3 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

 • ansvara för kunskapsöverföring, stöd och rådgivning utifrån den konsultativa yrkesrollen
 • verka för affärsmässigt bemötande av interna och externa aktörer
 • utföra arbetet på ett kvalitetssäkert sätt
 • ansvara för löneberedningsprocessen i enlighet med god yrkessed och gällande lagstiftning
 • identifiera och värdera problem avseende avtal, avtalsförsäkringar och arbetsrättsliga frågor
 • förstå och reflektera över hur det som läggs in i lönesystemet påverkar lön och framtida pension
 • använda analysverktyg, statistik och nyckeltal för optimering av humankapital
 • analysera arbetsrutiner och processer, optimera användandet av digitala verktyg och system
 • föreslå förbättringsåtgärder för kvalitetssäkring och ökad effektivitet
 • omvärldsbevaka och värdera förändringar som kan påverka den egna organisationen
 • ta ställning till hur affärshändelser ska bokföras utifrån god redovisningssed, samt motivera hur dessa påverkar företagets resultat och ekonomiska ställning

Lyssnar på föreläsning med datorer uppslagna. 

Föreläsning pågår


Kurser

Antal veckor

Poäng YH

Lönehantering och
lönesystem 1

10

50

Lönehantering och
lönesystem 2

12

60

Administrativ informationsinhämtning

2

10

Arbetsrätt

5

25

Redovisning

4

20

Branschengelska

2

10

Digitalisering och automatisering

4

20

Processer inom personalarbete

6

30

Personalekonomi och personalredovisning

5

25

Lärande i arbete, LIA

13

65

Examensarbete

4

20

Summa

67

335

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurs med minst betyg E/G/3 :
Svenska 2 / Svenska B / SVA 2

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande utifrån särskilt prov bestående av två delar:

 • skriftligt prov i svenska
 • skriftligt prov i matematik

De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng. Vid lika resultat väger poängen från det förstnämnda tyngst och så vidare.

Antal platser: 35

Vill du veta mer? Kontakta mig

Utbildningsledare Linda

Linda Åkerman Kolmodin - utbildningsledare

021 39 98 05

Linda.akerman.kolmodin@vasteras.se