Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen mot Lönekonsult på Västerås yrkeshögskola

Lönekonsult

För dig som är intresserad av lönearbete och rådgivning

Löneberäkning är ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen.

Den här utbildningen passar dig som vill ha ett självständigt arbete där löneberäkning är huvuduppgiften. Utbildningen ger dig en mycket god teoretisk grund, ett strategiskt och analytiskt tänkande kombinerat med praktisk tillämpning i yrkesrollen som lönekonsult. Kärnkompetensen för en lönekonsult är löneberäkning men yrkesrollen innebär ofta ett mycket självständigt arbete med stort ansvar och en rådgivande funktion till övriga organisationen. Trenden pekar mot att löne- och personalavdelningar integreras, vilket i sin tur ställer högre krav på kompetensbredd hos de anställda. Ofta efterfrågas också en kombination av kunskap inom såväl lön som redovisning.

Efter utbildningen kan du arbeta inom lön och ekonomi på ett företag, i en organisation eller inom offentlig sektor, som anställd eller som inhyrd konsult.

Utbildningen passar dig som är intresserad av att arbeta med löneadministration och lönestrategier. Prognoserna för att få anställning efter utbildningen är mycket goda, då medelåldern på löneadministratörer är hög och branschen förväntar sig stora pensionsavgångar de kommande åren. Med din yrkeshögskoleexamen som lönekonsult har du möjlighet att, efter 3 års yrkeserfarenhet, bli auktoriserad lönekonsult genom Srf lön.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: ICA Butikslön, Västerås stad, Team Olivia, Hitachi Energy, Randstad Finance, Grant Thornton, Region Västmanland, Aspia.

Så här tycker våra studerande om utbildningar hos oss

 

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 1,5 år
 • Poäng: 335 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: prel jan 2024
 • Start: prel aug 2024
 • Antal veckor på LIA:13
 • Antal platser: 35
 • CSN-berättigad

 


 


Ansökan är nu stängd

Nästa ansökningsperiod öppnar januari 2024, utbildningsstart augusti 2024.

Programblad PDF Pdf, 290.7 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

Föreläsning Lönekonsult

Föreläsning pågår

 • ansvara för kunskapsöverföring, stöd och rådgivning utifrån den konsultativa yrkesrollen
 • verka för affärsmässigt bemötande av interna och externa aktörer
 • utföra arbetet på ett kvalitetssäkert sätt
 • ansvara för löneberedningsprocessen i enlighet med god yrkessed och gällande lagstiftning
 • identifiera och värdera problem avseende avtal, avtalsförsäkringar och arbetsrättsliga frågor
 • förstå och reflektera över hur det som läggs in i lönesystemet påverkar lön och framtida pension
 • använda analysverktyg, statistik och nyckeltal för optimering av humankapital
 • analysera arbetsrutiner och processer, optimera användandet av digitala verktyg och system
 • föreslå förbättringsåtgärder för kvalitetssäkring och ökad effektivitet
 • omvärldsbevaka och värdera förändringar som kan påverka den egna organisationen
 • ta ställning till hur affärshändelser ska bokföras utifrån god redovisningssed, samt motivera hur dessa påverkar företagets resultat och ekonomiska ställning


Kurser

Antal veckor

Poäng YH

Lönehantering och lönesystem 1

10

50

Lönehantering och lönesystem 2

12

60

Administrativ informationsinhämtning

2

10

Arbetsrätt

5

25

Redovisning

4

20

Branschengelska

2

10

Digitalisering och automatisering

4

20

Processer inom personalarbete

6

30

Personalekonomi och personalredovisning

5

25

Lärande i arbete, LIA

13

65

Examensarbete

4

20

Summa

67

335

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurs med minst betyg E/G/3 :
- Svenska 2 / Svenska B / SVA 2

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor (ladda ner formulär här Word, 586 kB.)
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen rangordnas de sökande utifrån särskilt prov bestående av två delar:

 • skriftligt prov i svenska
 • skriftligt prov i matematik

De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng. Vid lika resultat väger poängen från det förstnämnda tyngst och så vidare.

Antal platser: 35


 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Utbildningsledare Linda

Linda Åkerman Kolmodin - utbildningsledare

021 39 98 05

Linda.akerman.kolmodin@vasteras.se

Vi har inte någon ny start planerad. I januari 2023 får vi beslut om eventullt nya utbildningsstarter för Lönekonsult.