Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen mot Systemingenjör spårfordon på Västerås yrkeshögskola

Systemtekniker spårfordon

Underhåll och felsökning på spårbundna fordon

Som systemtekniker av spårbundna fordon arbetar du med felsökning och underhåll på spårbundna fordon. Detta inom högteknologiska områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik.
Framtidsbranschen tåg och järnväg erbjuder ett varierande och utvecklande arbete.

Den här utbildningen passar dig som vill arbeta med felsökning och underhåll av spårburna fordon, inom områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Som systemtekniker genomför du bedömningar av det trafiksäkerhetsmässiga tillståndet hos fordonet och en viktig del i arbetet är även att planera och organisera arbetsplatsen så att arbetet uppfyller säkerhets- och arbetsmiljökraven på ett betryggande sätt.

Ett spårbundet fordon är idag ett högteknologiskt system. Ombord på själva fordonet finns ett stort antal datorer som reglerar allt från motorer, luftkonditionering, kommunikation med signalsystemet och kommunikation mellan vagnarna. Tekniken är varierande och arbetet utvecklande, det finns många områden att specialisera sig inom. Utbildningen gör att du får en bredd som även går att använda inom andra branscher och förbereder dig för ett utvecklande jobb.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: SJ, Alstom, Elpress AB, AQG, Twindej, Stadler Rail, Green Cargo och Järnvägsklustret.

Läs vad de studerande tycker om utbildningen

SYS utrustning i undervisningen
Utrustning att träna på Systemtekniker

Del av utrustning som används i undervisningen

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 2 år
 • Poäng: 400 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar: januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA: 21
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

Ansökan är nu stängd

Nästa ansökningsperiod öppnar januari 2024, utbildningsstart augusti 2024.

Programblad PDF Pdf, 258.6 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

Hassan i tåg Systemtekniker

Studerande vid studiebesök med klassen

 • agera och ta ansvar för att arbetet bedrivs enligt lagar, föreskrifter och standarder för kvalitet, säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö, identifiera risker och ingripa vid olyckstillbud, samt ta initiativ till hur arbetet kan förbättras
 • tolka och värdera funktionsbeskrivningar och ta ställning till metoder gällande felsökning
 • ta ansvar för förebyggande och avhjälpande underhåll, värdera lämpliga underhållsmetoder samt föreslå adekvata åtgärder
 • verka för ständiga förbättringar utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete och processoptimering
 • kritiskt värdera system- och mätdata, felsöka och analysera, samt omvandla resultatet till underlag för förbättringsarbete
 • ta ansvar för att planera, genomföra, leda och avsluta ett projekt
 • skapa förutsättningar för god professionell samverkan med spårbranschens interna och externa aktörer
 • granska rapporter utifrån ett kritiskt förhållningssätt, samt omvandla resultatet för kunskaps och processutveckling 


Kurser

Antal veckor

Poäng YH
Introduktion spårbranschen

2

10

Mekaniska system

6

30

Praktisk el och elektronik

12

60

Elektriska system

7

35

Underhållsteknik

5

25

Hantverk, verktyg och maskiner (inkl. heta arbeten)

4

20

Säkerhetssystem

3

15

LIA 1 - Underhåll

9

45

Mätteknik

5

25

Kvalitet och processoptimering

4

20

Yttre miljö och arbetsmiljö

3

15

Projektarbete

4

20

LIA 2 - Teknik

12

60

Examensarbete

4

20
Summa

80

400
Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/Godkänd/3:

- Svenska 2 / Svenska B eller Svenska som andraspråk 2

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor (ladda ner formulär här Word, 586 kB.)
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval

Då vi har fler sökande än platser till Systemtekniker spårfordon tillämpar vi ett nivåtest i Svenska som urval för att rangordna de sökande till utbildningsplatserna. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in.

Antal platser: 20

 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Tony Noren

Tony Norén - utbildningsledare

021 399809

tony.noren@vasteras.se