Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen mot Trafiklärare på Västerås yrkeshögskola

Trafiklärare

Utbilda morgondagens bilförare!

I yrket som trafiklärare möter du många människor varje dag som du får möjlighet att coacha och handleda på deras väg mot körkort. Utbildningen på Västerås yrkeshögskola leder till ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats.Ett socialt yrke där du får möta många människor

Utbildningen vänder sig till dig som är social, lugn och metodisk. Som trafiklärare organiserar och planerar du lektioner i teorisal och i bilen. Under utbildningen lär du dig att hålla i både teorilektioner och körlektioner samt att bedöma elevers utveckling och lärande så att de blir trygga förare i trafiken. Du blir en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet mot nollvisionen och mot minskad miljöpåverkan. I yrket möter du många människor och möts av nya personligheter varje dag.

Teori varvas med praktik under hela utbildningen

Under 15 veckor, fördelat på två perioder, har du lärande i arbete (LIA) vilket innebär att du har praktik på en arbetsplats. Det ger dig en chans att öva dina kunskaper i verklig miljö, få arbetslivserfarenhet och knyta kontakter inför framtiden.

Våra samarbetsföretag i utbildningen är:
Lundby Trafikskola, Mälarstadens trafikskola, Hässlö trafikskola, Nybrons trafikskola, Fjärdhundra trafikskola, Axelssons Trafikskola, Linas Trafikskola i Sala, Krekolas Trafikskola i Eskilstuna, Körkortsexpress i Hallstahammar, Örebro Trafikskola.

Trafiklärarutbildningar styrs av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter gällande särskilda förkunskaper samt innehåll.

Efter examen

Läs mer HÄR hur man blir godkänd som trafiklärare eller läs på Transportstyrelsens webb
Du kan vidareutbilda dig till utbildningsledare, riskutbildare och lärare för tyngre behörigheter eller moped och motorcykel.

Två kvinnor sitter i en bil och är fotade från baksätet

Ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats.

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 1,5 år
 • Poäng: 300 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan är öppen
 • Start: 26 augusti
 • Antal veckor på LIA:15
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

Ansökan är öppen för sen anmälan till och med 21 augusti

Du gör ansökan på YH-antagning.se För att göra ansökan behöver du först registrera ett konto eller logga in på ett befintligt konto. Länk till ansökan Trafiklärare
Utbildningen startar 26 augusti.

Terminstider CSN för dig som påbörjar programmet augusti 2024:
2024-08-26--2024-12-20 (85 YHP)
2025-01-07--2025-06-05 (110 YHP)
2025-08-18--2026-01-09 (105 YHP)

Programblad Trafiklärare PDF Pdf, 257.8 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

 • ansvara och agera självständigt
 • reflektera över den egna rollen som lärare
 • visa empatisk förmåga
 • värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat
 • ta ansvar i samarbete med andra och kunna leda samt utvärdera andras resultat
 • använda ett professionellt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor och myndigheter
 • självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för vidare lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet
Glad tjej sitter i bilen med bilnyckel i handen


Kurser

Antal veckor

Poäng YH

Författningskunskap

7

35

Fordonssäkerhet
och miljö

7

35

Trafiksäkerhetsarbete

4.6

23

Yrkespedagogik 1

5

25

LIA 1

5

25

Arbetsmiljö och ansvar

2

10

Yrkespedagogik 2

10

50

Trafikpsykologi

7

35

LIA 2

10

50

Examensarbete

2.4

12
Summa

60

300
Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurs med minst betyg E/Godkänd/3:
Svenska 2 / Svenska B eller Svenska som andraspråk 2

Körbedömning
Du som söker till Trafiklärare ska ha giltigt körkort med förarbehörighet av minst klass B för manuellt körkort sedan minst 18 månader innan utbildningsstart. Ett av behörighetskraven för trafiklärarutbildningen är att du ska ha genomfört och klarat en körbedömning för att kunna styrka din allsidiga kör- och trafikvana. När du via YH-antagning.se ansöker till Trafiklärare får du mer information om vart du ska vända dig för att genomföra din körbedömning. Om du inte har möjlighet att nyttja någon av de anvisade trafikskolorna, ta kontakt med utbildningsledare tony.noren@vasteras.se

Tänk på att det bara är Västerås yrkeshögskolas egen körbedömningsmall som är giltig.

Delar i körbedömningen: Manövrering - Trafikregler - Trafiksäkerhet och beteende - Avsökning

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval

Då vi har fler sökande än platser till Trafiklärare tillämpar vi ett nivåtest i Svenska som urval för att rangordna de sökande till utbildningsplatserna. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in. De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng.

Antal platser: 20

Hur man blir godkänd som trafiklärare

För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet. Den personliga lämpligheten kontrolleras av Transportstyrelsen efter examen från trafiklärarutbildningen. För att anses som lämplig ska den som ansöker om godkännande hos Transportstyrelsen:
- inte ha fått körkortet återkallat tre månader eller mer den senaste treårsperioden
- inte ha gjort sig skyldig till upprepade trafikförseeleser eller haft alkohol som villkor för att få fortsätta köra bil
- inte dömts för vålds- eller sexualbrott
Du kan läsa mer på Transporstyrelsens webb eller på Sveriges Trafikutbildares Riksförbund


 

Vill du veta mer? Kontakta oss


Tony Norén - utbildningsledare

021 399809

tony.noren@vasteras.se