Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen mot Trafiklärare på Västerås yrkeshögskola

Trafiklärare

Utbilda morgondagens bilförare!

Som trafiklärare har du en god arbetsmarknad med stora möjligheter till att få arbete direkt efter utbildningen.

Den här utbildningen passar dig som vill påverka och utveckla individer så att de blir trygga förare som ökar trafiksäkerheten och minskar miljöpåverkan. Det är ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats.

I yrket som trafiklärare arbetar du med att organisera och planera lektioner. Du utbildar både i bil och lektionssal, talar inför grupper och handleder elever så att de klarar av utbildningen och tester på vägen mot sitt körkort.

Om du är social, lugn och metodisk som person har du det som krävs för att bli en framgångsrik trafiklärare. I yrket möter du många människor och möts av nya personligheter varje dag.

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Lundby Trafikskola, Mälarstadens trafikskola, Hässlö trafikskola, Nybrons trafikskola, Fjärdhundra trafikskola, Axelssons Trafikskola, Linas Trafikskola i Sala.

Läs vad de studerande tycker om utbildningar hos oss

Trafiklärare undervisar

Ett meningsfullt arbete där du ser konkreta resultat av din insats.

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 1,5 år
 • Poäng: 300 yhp
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Ansökan öppnar. januari 2024
 • Start: augusti 2024
 • Antal veckor på LIA:15
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

Ansökan är nu stängd

Nästa ansökningsperiod öppnar januari 2024, utbildningsstart augusti 2024.

Programblad PDF Pdf, 273.3 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

Trafiklärare foto
 • ansvara och agera självständigt
 • reflektera över den egna rollen som lärare
 • visa empatisk förmåga
 • värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat
 • ta ansvar i samarbete med andra och kunna leda samt utvärdera andras resultat
 • använda ett professionellt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor och myndigheter
 • självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för vidare lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet


Kurser

Antal veckor

Poäng YH
Författningskunskap

7

35

Fordonssäkerhet och miljö

7

35

Trafiksäkerhetsarbete

4.6

23

Yrkespedagogik 1

5

25

LIA 1

5

25

Arbetsmiljö och ansvar

2

10

Yrkespedagogik 2

10

50

Trafikpsykologi

7

35

LIA 2

10

50

Examensarbete

2.4

12
Summa

60

300
Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurs med minst betyg E/Godkänd/3:

Svenska 2 / Svenska B eller Svenska som andraspråk 2

Körbedömning

Du behöver styrka din allsidiga kör- och trafikvana, det gör du med en körbedömning från en trafikskola. Du ska ha körkort med förarbehörighet av minst klass B för manuellt körkort i minst 18 månader innan utbildningsstart.

Kontakta någon av nedan trafikskolor och boka tid för en körbedömning (kostnaden står du för själv).

Om ni inte har möjlighet att nyttja de av oss anvisade trafikskolorna så hör av er till oss så får ni vidare upplysning om hur vi kan lösa detta.

Du som sökande måste ha haft körkort i minst 18 månader för att påbörja utbildningen.

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor (ladda ner formulär här Word, 586 kB.)
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval

Då vi har fler sökande än platser till Trafiklärare tillämpar vi ett nivåtest i Svenska som urval för att rangordna de sökande till utbildningsplatserna. Om flera sökande får samma poäng genererar systemet en lottningsordning. Urvalsordningen påverkas inte av när ansökan lämnats in. De sökande rangordnas efter det sammanlagda antalet poäng.

Antal platser: 20

 

Vill du veta mer? Kontakta oss


Tony Noren

Tony Norén - utbildningsledare

021 399809

tony.noren@vasteras.se