Länk till Vklass
Reläbild man väst2

Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom branschen och som behöver öka sin kompetens för att kunna tillgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nutida och framtida utmaningar i att kunna säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning.

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning. Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ.

Studietakt och poäng

Utbildningen är till största delen på distans med 50% studietakt. Träffar kvällstid förekommer, laborationer som inte kan genomföras på distans, och även studiebesök. Totalt ger utbildningen 95 yrkeshögskolepoäng, cirka 2,5 poäng per vecka.

Våra samarbetspartners i utbildningen

Vi samarbetar med många stora och kända företag i utbildningen: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB Kraftservice, Engineering4U, Modis Sweden AB, Prevas, Linxon, Sweco

Så här tycker våra studerande om utbildningarna


Ansökan öppen

Ansökningslänk hittar du HÄR

Kursstart 28 augusti 2023. Ansök senast 9 juni. Komplettera senast 14 juni.

Antagningsbesked skickas 22 juni.


Vilka kunskaper och kompetenser utbildningen ger

Efter avslutad utbildning har du fått kunskaper om/i följande:

 • att självständig utföra en reläskyddsplanering för nya elnät
 • att föreslå förbättringar av reläskyddet i befintligt elnät
 • att självständigt övervaka elnät och föreslå och genomföra lämpliga åtgärder
 • att självständigt kunna bedöma när en anläggning är klar för idrifttagning samt för att bedöma och föreslå lämplig underhållsfilosofi för anläggningen.

Efter utbildningen har du fått färdigheter i att:

 • arbeta i elnätet med beaktande av elsäkerhet så som ELSA och starkströmsföreskrifterna
 • utföra beräkningar av funktioner i kontrollanläggningar, samt i att använda beräkningarna som
  grund för att ställa in reläskyddsfunktioner
 • ställa in reläskyddsfunktioner med beaktande av ställverskutrustning i elnätet
 • göra en störningsanalys och åtgärda störningen utifrån resultatet
 • att läsa protokoll och använda kommunikationen för åtgärder i nätet
 • att avläsa och använda operatörspaneler
 • att använda testutrustning för underhåll samt i att använda förekommande dokumentation

Efter utbildningen har du fått kunskaper om:

 • Transmissionsnätet/Stamnätet 200–400 kV, Regionnätet 70–200 kV och Distributionsnätet
  0,4–130 kV
 • olika sorters elproduktion som vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solkraft samt förståelse för vad ett
  smart elnät innebär.
 • Elsäkerhet så som ESA, ELSA och starkströmsföreskrifterna.
 • Driftcentraler, fjärrkontroll, feldetektering och automation samt om station och centralsystem,
  fjärrkontrollterminaler (RTU), reläskydd, automation och multifunktionsreläer, samt kommunikation,
  fiber och radiolänk.
 • Beräkning av kortslutningseffekt, spänningsfall, nätförluster, selektivplaner, beräkning av
  tillgänglighet, inställning av reläskyddsfunktioner och jordfelsberäkningar.
 • Transformatorn, effektbrytaren, frånskiljaren, jordslutaren, förreglingar, lägesindikeringar,
  spänningsindikeringar, nollpunktsmotstånd, nollpunktsreaktorn, spänningstransformatorn och
  strömtransformatorn.
 • Skydd som ska användas inom olika anläggningar så som distansskydd, samlingsskeneskydd, reläskyddssamarbete, differentialskydd, transformatorskydd, säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS), överströmsskydd, jordfelsskydd och nollpunktsspänningsskydd.
 • Automatiska funktioner så som nollspänningsautomatik, spänningsreglering, återinkopplingsautomatik, feldetektering samt automation för högre tillgänglighet, driftuppbyggnadsautomatik (DUBA) och fasningsutrustning, samt om de programvaror som reglerar dem.
 • Reläskyddets störningsanalysator samt dess användning för störningsanalys.
 • Digital output (DO), Digital input (DI), Analog input (AI), Analog output (AO), Processorkort (CPU)
  och operatörspanel (OP) och dess funktioner.
 • Kommunikation från reläskydd till RTU, från RTU till Centralsystem, samt om olika media för
  kommunikation så som modem, radiolänk och fiber.
 • Olika typer av kommunikationsprotokoll som IEC 61850, IEC -103, IEC -104, Modbus med flera.
 • Krav som ska vara tillgodosedda för att en anläggning ska kunna tas i drift, samt utvecklar en
  fördjupad förståelse för konsekvenser av val av underhållsfilosofi.
 • Reläskyddsutrustning så som exempelvis Sverker, Freja eller Omicron och om dess användning
  i att läsa kretsscheman och dess symboler samt i att använda apparatlistor och övriga funktioner.


Kurser - studietakt 50%

Antal veckor

Poäng YH

Svenska elkraftsystemet

2

5

Driftcentralens betydelse samt automatisering av det svenska elkraftsystemet

4

10

Nätberäkningar

4

10

Ställverksutrustning

4

10

Reläskydd

8

20

Fjärrkontroll, lokalkontroll och kommunikation

10

25

Elsäkerhet

2

5

Idrifttagning och underhåll av anläggning410

Summa

38

95


Behörighet

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurs med minst betyg E/G/3:

Matematik 2

Yrkeserfarenhet krävs
- Yrkeserfarenhet i omfattning och tid: Ett år heltid
- Typ av yrkeserfarenhet: Erfarenhet av arbete inom kraftindustrin eller motsvarande

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor (ladda ner formulär här Word, 586 kB.)
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval av sökande

 • Betyg
 • Yrkeserfarenhet


Vill du veta mer? Kontakta mig

Utbildningsledare Christer


Christer Öhman - utbildningsledare

021 399806

christer.ohman@vasteras.se