Länk till Vklass
Reläbild man väst2

Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom branschen och som behöver öka sin kompetens för att kunna tillgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nutida och framtida utmaningar i att kunna säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning. Utbildningen är på distans, 50% studietakt. Träffar kvällstid förekommer (laborationer som inte kan genomföras på distans).

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Netcontrol AB, Vattenfall Services Nordic AB, Vattenfall Eldistribution, Mälarenergi Elnät AB, Hitachi - Powergrids, ABB Kraftservice, Engineering4U, Modis Sweden AB, Prevas, Linxon, Sweco.

Tillförlitlig och stabil energiförsörjning. Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ.

Kunskaper

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att självständig utföra en reläskyddsplanering för nya elnät, samt förslå förbättringar av reläskyddet i befintligt elnät självständigt övervaka elnät och föreslå och genomföra lämpliga åtgärder självständigt kunna bedöma när en anläggning är klar för idrifttagning samt för att bedöma och föreslå lämplig underhållsfilosofi för anläggningen.

Info om programmet PDF

Så här tycker våra studerande om utbildningarna

Ansök till utbildningen

Här är länken för din ansökan: https://apply.yh-antagning.se/to/vasteras/ht2022/7

Sista ansökningsdag 14 augusti. Sista datum för komplettering 14 augusti.

Kursstart 5 september.

Antagningsbesked skickas 11 augusti eller löpande.

50% studietakt. 95 YHP totalt, 2,5 YHP per vecka. Till största delen distansutbildning. Det förekommer träffar på plats och studiebesök.

Programblad

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till

Kunskaper om/i

- om Transmissionsnätet/Stamnätet 200–400 kV, Regionnätet 70–200 kV och Distributionsnätet
0,4–130 kV
- om olika sorters elproduktion som vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solkraft samt förståelse för vad ett
smart elnät innebär
- i elsäkerhet så som ESA, ELSA och starkströmsföreskrifterna
- om driftcentraler, fjärrkontroll, feldetektering och automation samt om station och centralsystem,
fjärrkontrollterminaler (RTU), reläskydd, automation och multifunktionsreläer, samt kommunikation,
fiber och radiolänk
- i beräkning av kortslutningseffekt, spänningsfall, nätförluster, selektivplaner, beräkning av
tillgänglighet, inställning av reläskyddsfunktioner och jordfelsberäkningar
- om transformatorn, effektbrytaren, frånskiljaren, jordslutaren, förreglingar, lägesindikeringar,
spänningsindikeringar, nollpunktsmotstånd, nollpunktsreaktorn, spänningstransformatorn och
strömtransformatorn
- om vilka skydd som ska användas inom olika anläggningar så som distansskydd,
samlingsskeneskydd, reläskyddssamarbete, differentialskydd, transformatorskydd, säkerhet i nätverk
och informationssystem (NIS), överströmsskydd, jordfelsskydd och nollpunktsspänningsskydd
- om automatiska funktioner så som nollspänningsautomatik, spänningsreglering,
återinkopplingsautomatik, feldetektering samt automation för högre tillgänglighet,
driftuppbyggnadsautomatik (DUBA) och fasningsutrustning, samt om de programvaror som reglerar dem
- om reläskyddets störningsanalysator samt dess användning för störningsanalys
- om Digital output (DO), Digital input (DI), Analog input (AI), Analog output (AO), Processorkort (CPU)
och operatörspanel (OP) och dess funktioner
- om kommunikation från reläskydd till RTU, från RTU till Centralsystem, samt om olika media för
kommunikation så som modem, radiolänk och fiber
- om olika typer av kommunikationsprotokoll som IEC 61850, IEC -103, IEC -104, Modbus med flera
- om de krav som ska vara tillgodosedda för att en anläggning ska kunna tas i drift, samt utvecklar en
fördjupad förståelse för konsekvenser av val av underhållsfilosofi
- om reläskyddsutrustning så som exempelvis Sverker, Freja eller Omicron och om dess användning
i att läsa kretsscheman och dess symboler samt i att använda apparatlistor och övriga funktioner

 

Färdigheter i att

- i att arbeta i elnätet med beaktande av elsäkerhet så som ESA, ELSA och starkströmsföreskrifterna
- i att utföra beräkningar av funktioner i kontrollanläggningar, samt i att använda beräkningarna som
grund för att ställa in reläskyddsfunktioner
- i att ställa in reläskyddsfunktioner med beaktande av ställverskutrustning i elnätet
- i att göra en störningsanalys och åtgärda störningen utifrån resultatet
- i att läsa protokoll och använda kommunikationen för åtgärder i nätet
- i att avläsa och använda operatörspaneler
- i att använda testutrustning för underhåll samt i att använda förekommande dokumentation


Kompetenser för att

- självständig utföra en reläskyddsplanering för nya elnät, samt förslå förbättringar av reläskyddet i
befintligt elnät
- självständigt övervaka elnät och föreslå och genomföra lämpliga åtgärder
- självständigt kunna bedöma när en anläggning är klar för idrifttagning samt för att bedöma och föreslå
lämplig underhållsfilosofi för anläggningenKurser OBS studietakt 50%

Antal veckor

Poäng YH

Svenska elkraftsystemet

2

5

Driftcentralens betydelse samt automatisering av det svenska elkraftsystemet

4

10

Nätberäkningar

4

10

Ställverksutrustning

4

10

Reläskydd

8

20

Fjärrkontroll, lokalkontroll och kommunikation

10

25

Elsäkerhet

2

5

Idrifttagning och underhåll av anläggning410

Summa

38 halvtid

95
Behörighet

Grundläggande behörighet / Särskild behörighet: Matematik 2 och arbetslivserfarenhet krävs

Yrkeserfarenhet i omfattning och tid

Ett år heltid

Typ av yrkeserfarenhet

Erfarenhet av arbete inom kraftindustrin eller motsvarande

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven som anges under grundläggande behörighet eller särskild behörighet finns en möjlighet att bli antagen till utbildningen via reell kompetens. Detta innebär att du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens är de faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor du har, oavsett hur du har tillägnat dig dem. För att visa på din samlade kompetens behöver du skicka med handlingar som styrker detta. Exempel på handlingar kan vara arbetsprover, intyg eller referenser från anställningar, studier på olika nivåer, föreningsliv eller andra aktiviteter som visar på dina förmågor.

Bedömning utifrån utländsk utbildning

Du som har en utländsk gymnasieutbildning kan ansöka till yrkeshögskoleutbildning i Sverige. För att uppfylla den grundläggande behörigheten behöver du ha en avslutad utländsk gymnasieutbildning som är universitets/högskoleförberedande och du behöver även ha kunskaper i svenska, engelska och matematik motsvarande Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1. Tänk på att det kan tillkomma särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.
Om du har en utländsk gymnasieutbildning kan du ta hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få reda på vad din utbildning motsvarar i Sverige. För att få rätt bedömning av dina betyg rekommenderar vi att du ansöker om ett utlåtande från UHR, som du skickar med i din ansökan till oss. Kom ihåg att ansöka i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Du ansöker om utlåtande via Universitets- och högskolerådets hemsida.

Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

Urval av sökande

Matematik 2

Yrkeserfarenhet


Vill du veta mer? Kontakta oss

Utbildningsledare Christer

 

Christer Öhman - utbildningsledare

021 399806

christer.ohman@vasteras.se