Länk till mer information om IST Home
Information om utbildningen Bageri och konditor på Västerås yrkeshögskola

Bagare och konditor

Stor efterfrågan av kompetens inom branschen.

Vill du fördjupa och utveckla ditt kreativa hantverk inom bageri och konditori? På Västerås yrkeshögskola får du öva på dina färdigheter i fokus ur ett ekologiskt och hållbart perspektiv. Du får även möjlighet att göra gesällprov och göra delar av din praktik utomlands. Vi har öppet hus 21 februari om du vill besöka oss.

För dig som vill vidareutveckla dig inom bageri och konditori

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som har läst restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasie- eller vuxenutbildning, eller för dig som har arbetslivserfarenhet som bagare eller konditor. Här får du vidareutveckla dina kunskaper inom bageri och konditori.

Under utbildningen får du utveckla din kreativa förmåga genom att baka både traditionella bakverk och prova nya trender och tekniker. Hantverket är i fokus och du tränar på laminerade degar, surdegsbröd, kaffebröd, tårtor, bakelser, desserter och glass.

Utbildningen har ett fokus ur ett ekologiskt och hållbart perspektiv. Här finns även möjlighet att göra gesällprovet för Sveriges Bagare och Konditorer och också att göra en del av din praktik utomlands.

Praktiska och teoretiska kunskaper

Du varvar praktiska kunskaper med teoretiska. Du lär dig om hela skapandeprocessen från idé till färdigt arbete i framställning och logistik. Under utbildningen får du även kunskaper inom företagsekonomi, organisation och att starta, utveckla och driva egen verksamhet.

Under 13 veckor har du lärande i arbete (LIA) vilket innebär att du har praktik på en arbetsplats. Det ger dig en chans att öva dina kunskaper i verklig miljö, få arbetslivserfarenhet och knyta kontakter inför framtiden. Våra studerande ges möjlighet att göra LIA utomlands inom projektet Erasmus+.

Vi samarbetar med välkända aktörer inom branschen

Våra samarbetspartners i utbildningen är: Sveriges bagare och konditorer, Bread and Sweets, Bageri April, Artisan Bread, Brynolf Bagare, Tranellska gymnasiet.

Efter examen

Efter examen kan du arbeta som bagare, konditor, restaurangkonditor med mera. Din framtida arbetsplats kan till exempel vara på ett traditionellt bageri eller konditori. Det kan även vara inom hotell, restaurang eller stenugnsbageri. Eller så väljer du att öppna eget företag!

Bagarstuderande med plåt

Färdiga bakverk på plåtar

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 46 v
 • Poäng: 230 YHP
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Öppet för sen anmälan till 26 juli
 • Start: 5 augusti
 • Antal veckor på LIA:13
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

Ansökan är öppen för sen anmälan till 26 juli

Du gör ansökan på YH-antagning.se För att göra ansökan behöver du först registrera ett konto eller logga in på ett befintligt konto.
Länk till ansökan Bagare och konditor

Antagningsbesked skickas 20 juni.
Utbildningsstart: 5 augusti.

Terminstider CSN:
2024-08-05--2025-06-20 (230 yrkeshögskolepoäng)

Programblad Bagare och konditor PDF Pdf, 271.2 kB.

Dessa kompetenser får du från Västerås yrkeshögskola

Efter utbildningen kan du självständigt

 • ta ansvar för, och genomföra, branschrelaterade lönsamhetsbedömningar på produkter
 • organisera, leda och styra små och medelstora hantverksbaserade bageri- och/eller konditoriföretag
 • skapa och utveckla nya produkter och metoder inom klassiska och moderna tekniker inom bageri och konditori
 • förbättra produktionsprocessen utifrån respekt för råvaran och med beaktande av hållbarhetsperspektivet
 • tillämpa hela produktionsprocessen för hantverksmässigt matbröd, från produktidé till produktionsmässighet avseende framställning och logistik med lyhördhet för både tradition och moderna trender
 • tillämpa hela produktionsprocessen för konditori- och pâtisseriprodukter från produktidé till produktionsmässighet avseende framställning med lyhördhet för både tradition och moderna trender
 • kvalitetsbedöma produkter och göra ekonomiska felanalyser, samt förstå orsakssamband i produktionen
 • ansvara för och arbeta med arbetsuppgifter specifika för bageri och konditori
 • ta ansvar för att utvärdera vald arbetsmetod och vid behov förändra den för att nå ett bättre resultat
 • ta ansvar för, och arbeta med, arbetsuppgifter specifika för bageri och konditori, samt ansvara för att utvärdera vald arbetsmetod och vid behov förändra den för att nå ett bättre resultat
 • framställa bageri- och konditoriprodukter som motsvarar kundernas önskemål avseende smak, näringsinnehåll och hållbarhet under iakttagande av hygienföreskrifter, miljökrav och med bästa ekonomiska utfall kunna avlägga Sveriges Bagare & Konditorers gesällprov
 • kunna avlägga Sveriges Bagare & Konditorers gesällprov


Kurser

Antal veckor

Poäng YH

Ekonomi och företagande

4

20

Organisation och ledarskap

2

10

Kreativt hantverk -
Bageri och konditori

6

30

Produktionsteknik - Bageriprodukter

8

40

Produktionsteknik - Konditoriprodukter och Pâtisserie

8

40

Lärande i arbete 1

6

30

Lärande i arbete 2

7

35

Examensarbete - gesällförberedelse

5

25

Summa

46

230


Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3:
Bageri 2/Bageri A Konditori 2/Konditori A
Bageri 3/Bageri B Konditori 3/Konditori B
Hygien/Livsmedelshygien

Utbildningen bygger på kunskaper som du har fått på Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning bageri på gymnasiet. Förkunskaperna i de kurser som krävs för behörighet är därför nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kursen Hygien ger förkunskaper om hygienens betydelse för hantering av livsmedel, färdigheter i att följa system för kontroll av livsmedelshygien och utföra egenkontroll. Kurserna Bageri 2 och 3 ger förkunskaper om tillverkning av bröd och bakverk, metoder och utrusning, råvaror och prissättning, hygien och märkning, samt ergonomi och säkerhet. Kurserna Konditori 2 och 3 ger förkunskaper om tillverkning av konditoriprodukter, metoder och utrusning, råvaror och prissättning, hygien och märkning, samt ergonomi och säkerhet.

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval

Antagningsprov till utbildningen Bagare och konditor tillämpas.

Antal platser: 20


 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Foto Alina enhetschef

Linda Åkerman Kolmodin, utbildningsledare

linda.akerman.kolmodin@vasteras.se

021-39 98 05

Mejl till vår yrkeslärare: martina.alm@vasteras.se