Länk till Vklass
Information om utbildningen Bageri och konditor på Västerås yrkeshögskola

Bagare och konditor

Kreativ och kunnig personal efterfrågas inom bageri- och konditoribranschen.

Här får du kunskaper för att jobba som bagare och konditor.

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som har läst restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasie- eller vuxenutbildning, eller för dig som har arbetslivserfarenhet som bagare eller konditor. Här får du vidareutveckla dina kunskaper inom bageri och konditori. Du får även möjlighet att göra gesällprov för branschorganisationen Sveriges Bagare och Konditorer.

Under utbildningen varvas praktiska kunskaper med teoretiska. Här får du utveckla din kreativa förmåga och träna på allt från klassiska bageri-, konditori- och pâtisserieprodukter till moderna bakverk och tekniker. Du lär dig om hela skapandeprocessen från idé till färdigt arbete i framställning och logistik. Under utbildningen får du även kunskaper inom företagsekonomi, organisation och att starta, utveckla och driva egen verksamhet.

Efter examen kan du arbeta som bagare, konditor, restaurangkonditor med mera. Din framtida arbetsplats kan till exempel vara på ett traditionellt bageri eller konditori. Det kan även vara inom hotell, restaurang eller stenugnsbageri. Eller så väljer du att öppna eget företag!

Våra samarbetspartners i utbildningen

Vi samarbetar med följande företag i utbildningen:

Sveriges bagare och konditorer, Bread and Sweets, Bageri April, Artisan Bread, Brynolf Bagare, Tranellska gymnasiet.

Läs vad de studerande tycker om våra utbildningar

Kort om utbildningen

 • Längd på utbildningen: 46 v
 • Poäng: 230 YHP
 • Studieort: Västerås
 • Studieform: Platsbunden
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: 7 aug 2023
 • Öppet för sen anmälan
 • Antal veckor på LIA:13
 • Antal platser: 20
 • CSN-berättigad

Ansökan öppen

ANSÖK HÄR

Öppet för sen anmälan

Sista dag för komplettering 14 juni. Antagningsbesked skickas 22 juni.

Kursstart 7 augusti.

Programblad PDF Pdf, 284.8 kB.

Efter utbildningen har du kompetenser att:

 • självständigt ta ansvar för och genomföra branschrelaterade lönsamhetsbedömningar på produkter
 • självständigt organisera, leda och styra små och medelstora hantverksbaserade bageri/konditoriföretag
 • självständigt skapa och utveckla nya produkter och metoder inom klassiska och moderna tekniker inom bageri och konditori
 • självständigt förbättra produktionsprocessen utifrån respekt för råvaran och med beaktande av hållbarhetsperspektivet
 • självständigt tillämpa hela produktionsprocessen för hantverksmässigt matbröd, från produktidé till produktionsmässighet avseende framställning och logistik med lyhördhet för både tradition och moderna trender
 • självständigt kvalitetsbedöma produkter och göra ekonomiska felanalyser, samt förstå orsakssamband i produktionen
 • självständigt tillämpa hela produktionsprocessen för konditori- och pâtisseriprodukter från produktidé till produktionsmässighet avseende framställning med lyhördhet för både tradition och moderna trender
 • ansvara för och självständigt arbeta med arbetsuppgifter specifika för bageri och konditori
 • ta ansvar för att självständigt utvärdera vald arbetsmetod och vid behov förändra den för att nå ett bättre resultat
 • ta ansvar för och självständigt arbeta med arbetsuppgifter specifika för bageri och konditori, samt ansvara för att självständigt utvärdera vald arbetsmetod och vid behov förändra den för att nå ett bättre resultat
 • självständigt framställa bageri- och konditoriprodukter som motsvarar kundernas önskemål avseende smak, näringsinnehåll och hållbarhet under iakttagande av hygienföreskrifter, miljökrav och med bästa ekonomiska utfall kunna avlägga Sveriges Bagare & Konditorers gesällprov
 • kunna avlägga Sveriges Bagare & Konditorers gesällprov


Kurser

Antal veckor

Poäng YH

Ekonomi och företagande

4

20

Organisation och ledarskap

2

10

Kreativt hantverk - Bageri och konditori

6

30

Produktionsteknik - Bageriprodukter

8

40

Produktionsteknik - Konditoriprodukter och Pâtisserie

8

40

Lärande i arbete 1

6

30

Lärande i arbete 2

7

35

Examensarbete - gesällförberedelse

5

25

Summa

46

230


Behörighet

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3:
• Bageri 2/Bageri A Konditori 2/Konditori A
• Bageri 3/Bageri B Konditori 3/Konditori B
• Hygien/Livsmedelshygien

Utbildningen bygger på kunskaper som förvärvats på Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning bageri på gymnasiet. Förkunskaperna i de kurser som krävs för behörighet är därför nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kursen Hygien ger förkunskaper om hygienens betydelse för hantering av livsmedel, färdigheter i att följa system för kontroll av livsmedelshygien och utföra egenkontroll. Kurserna Bageri 2 och 3 ger förkunskaper om tillverkning av bröd och bakverk, metoder och utrusning, råvaror och prissättning, hygien och märkning, samt ergonomi och säkerhet. Kurserna Konditori 2 och 3 ger förkunskaper om tillverkning av konditoriprodukter, metoder och utrusning, råvaror och prissättning, hygien och märkning, samt ergonomi och säkerhet.

Reell kompetens

Om du som söker saknar betyg för att uppnå kraven på grundläggande behörighet och/eller särskild behörighet, men anser dig ha rätt kompetens som motsvarar den formella behörigheten kan du i stället ansöka till utbildningen genom att få din reella kompetens prövad. Reell kompetens innebär att du genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse, tidigare studier eller på andra sätt har inhämtat kompetens som motsvarar behörighetskraven.

För att få din ansökan bedömd när du ansöker till en utbildning via reell kompetens måste du skicka in följande dokumentation med din ansökan:

 • Kompetenskartläggning med bilagor (ladda ner formulär här Word, 586 kB.)
 • Tjänstgöringsintyg (läs om tjänstgöringsintyg nedan)
 • CV och personligt brev
 • Betyg från eventuella tidigare studier/kurser
 • Intyg från eventuellt föreningsliv eller andra aktiviteter.

Skolan gör sedan en bedömning om vi anser att du har de kunskaper som krävs för att uppfylla de behörighetskrav vi ställer. Vi kan komma att kontakta dig för en djupare bedömning och eventuella behörighetsgivande prover.

Tjänstgöringsintyg

Om du vill ansöka på reell kompetens, eller om arbetslivserfarenhet är ett av behörighetskraven, behöver du ladda upp tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan. I tjänstgöringsintyget som du begär ut från din arbetsgivare ska följande framgå:

 • Vilken period du arbetat (start- och slutdatum eller pågående)
 • Tjänstgöringsgrad (angivet i procent eller antal timmar)
 • Yrkestitel (inklusive beskrivning av arbetsuppgifter)
 • Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare

Tänk på att ett anställningsbevis inte räcker för att styrka din arbetslivserfarenhet.

Betyg

Ladda upp dina betygsdokument från din gymnasieskola, folkhögskola eller kommunala vuxenutbildning. Vi behöver en kopia på originalhandlingen som visar ditt namn, personnummer och samtliga gymnasiekurser.

Hur får jag fram mina betyg?

Du kan kontakta skolan du läste på, inhämta en betygskopia från stadsarkivet eller via den kommun du läste din gymnasieutbildning. Om du har dina betyg på antagning.se kan du ta en skärmdump och ladda upp. Viktigt att det är bra skärpa och att betyg, ditt fullständiga namn och personnummer finns med på samma sida.

Utländska betyg

Du som har utländska betyg behöver få dina betyg översatta och bedömda av Universitets- och Högskolerådet (UHR). Detta för att vi ska kunna behandla din ansökan korrekt. Det kan ta upp till tre månader att få betygen översatta, så var ute i god tid.

När du har fått en bedömning från UHR laddar du upp underlagen i din ansökan på yh-antagning.se. Läs om hur du översätter dina betyg: Läs mer på Universitets- och högskolerådets hemsida.

OBS! Namnge gärna dina dokument/filer baserat på innehållet. Tex: ”Gymnasiebetyg” eller ”Matematik 2B”
Ladda upp dina filer/dokument som pdf-format.

Urval

Antagningsprov till utbildningen Bagare och konditor tillämpas.

Antal platser: 20


 

Vill du veta mer? Kontakta mig

Foto Alina enhetschef

Linda Åkerman Kolmodin, utbildningsledare

linda.akerman.kolmodin@vasteras.se

021-39 98 05

 

Mejl till vår yrkeslärare: martina.alm@vasteras.se