Länk till mer information om IST Home

Välkommen till Håkantorps förskola!

Håkantorp är en förskola där barnen står i fokus, med hjälp av engagerade förskollärare, barnskötare och socialpedagog arbetar vi för att ha en undervisande, omsorgsfull och lärande utbildning för alla barn vi möter. Här har vi närhet till skog, grönområden och andra lärmiljöer i närområdet.

 

Starten på det livslånga lärandet

Välkommen till den kommunala förskolan

Förskolan är det första steget i barnets utbildning. Utbildningen ska lägga grunden till ett livslångt lärande, och omfattar barnets hela vistelse där både lek, skapande, omsorg och lärande ingår. Här får barnen utvecklas på bästa sätt utifrån sina förmågor, i en rolig, trygg och utvecklande miljö.

2023-11-28

Vår förskola ingår i Västerås stads förskoleverksamhet tillsammans med andra förskolor runt om i staden. Vi har en gemensam pedagogisk inriktning som fungerar som ett stöd för att utveckla varje enskild förskola utifrån gemensamma ställningstaganden. 

Västerås stads värdegrund är ”Alltid bästa möjliga möte”. Inom förskolan har vi ett levande värdegrundsarbete där målet är att alla ska lyckas och att alla barn ska få tillgång till bästa möjliga lärande.

Vill du veta mer om oss och våra arbetssätt? Vill du komma och hälsa på?

Då är du varmt välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Varmt välkommen till oss!

Vi har fått utmärkelse

Skola för hållbar utveckling

Vi är glada och stolta att kunna berätta att Håkantorps förskola tilldelats Skolverkets utmärkelse för framgångsrikt arbete med lärande för hållbar utveckling.

2023-10-20

Skola för hållbar utveckling handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen. Det handlar också om att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att rusta dem för framtiden. Utmärkelsen delas ut av Skolverket till förskolor och skolor som arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling.

Lärmiljöer ut ett hållbarhetstänk i fokus

På Håkantorps förskola arbetar vi aktivt med hållbar utveckling både i förhållningssätt, miljö och material. Hela förskolan har som fokusområde att arbeta med lärmiljöer ur ett hållbarhetstänk. Alla pedagoger är delaktiga och får kompetensutveckling i form av utbildningar, workshops och handledning. Genom arbetet får barnen ta del av förändrade lärmiljöer, nya typer av material och möjlighet att lära nya förhållningssätt.

Barnen involveras också genom förskolans nya Barnråd tillsammans med rektorn. Där får representanter från barngrupperna ta med sig frågor, förslag, kritik, önskemål och synpunkter för att förbättra och utveckla sådana frågor som barnen tycker är viktiga. På så sätt görs barnen delaktiga på alla nivåer och får inflytande över sin vardag och utbildning både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

- Jag är oerhört stolt över alla pedagoger som arbetat hårt för att förändra och förbättra förskolans arbetssätt och förhållningssätt mot en mer hållbar förskola med barnet i fokus, säger Karin Fraser Norgren, rektor på Håkantorps förskola.

Mer om utmärkelsen

Håkantorps förskola är först ut i Västerås att tilldelas utmärkelsen. Utmärkelsen delas ut av Skolverket till förskolor och skolor som arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling. För att få utmärkelsen krävs att verksamheten uppfyller ett antal kriterier och lämnar in en ansökan. De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas om via en förnyad ansökan av hur verksamheten har arbetat med hållbar utveckling.


Diplom Håkantorps förskola
  • Du är här:
  • Håkantorps förskola