Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Innemiljöer

På vår förskola har vi tydliga lärmiljöer som förändras efter barngruppens behov. Våra fem avdelningar är uppbygda på olika sätt och ger oss olika förutsättningar att arbeta med lärmiljöerna.

Utifrån barnens intressen och nyfikenhet formar vi vår lärmiljöer. Vi lutar oss mot de styrdokument vi har så som läroplanen och Västerås stads gemensamma pedagogiska inriktning. Under dagen delas barnen in i mindre sammanhang för att de ska få ro att utforska och utmanas i sitt lärande.

Lite material från förskolan
Färg och form

Utemiljöer

Varje avdelning har en egen liten gård som ansluter till stora, gemensamma gården. Den lilla gården kan ge trygghet för de små barnen men även ge självständighet till de stora barnen som en förberedelse inför förskolaklassen. Den stora gården lockar till lek och röreslse samt samspel i leken.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som vi använder.