Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Vi arbetar kontinuerligt med att förändra våra lärmiljöer både inne och ute, utifrån barnens intressen och nyfikenhet. Därför erbjuder vi tydliga och inspirerande miljöer som bidrar till att barnen får möjlighet att lära sig på många olika sätt.

Vi vill att vår miljö ska vara tillgänglig för alla .Genom att skapa stationer blir materialet ett tillägg som stödjer barnens utforskande, nyfikenhet och självständighet.

Vi arbetar projekterande utifrån barnens intresse i enlighet med Västerås stads pedagogiska idé. Barnen delas in i mindre grupper större delen av dagen för att ge bättre möjligeheter att arbeta utifrån läroplanens intentioner.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Naturmateria

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.

Lite material från förskolan
Naturmateria

Utemiljö

Lite material från förskolan
Naturmateria