Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Förskolans lärmiljöer skapas utifrån barnens ålder, intressen och de olika avdelningarnas olika projekterande arbetssätt.

Innemiljön på de olika avdelningarna består av flera små rum i rummen, där det skapas olika möjligheter för lek och kreativt lärande. Varje avdelning har sina egna unikt utformande rum och lärmiljöer som är anpassade efter de barn som vistas just där, på den enskilda avdelningen. Samtidigt har förskolan ett gott samarbete avdelningarna emellan och arbetar aktivt med att göra alla barn trygga i samtliga miljöer vid exempelvis öppning och stängning.

Utemiljön består även den av olika lärmijöer, där varje avdelning har utrymme att skapa ett yttre rum åt barnen att vistas i. Där kan barnen mötas ytterligare i sina aktiviteter efter ålder och intressen. Den stora gemensamma gården har flera natursköna inslag som såväl det lilla som det stora barnet kan uttrycka sin kreativitet i och utveckla sin lek och kamratskap alla avdelningar emellan.  

Utveckling och lärande i harmoni med inbjudande lärmiljöer

För oss är det viktigt med en inbjudande och lustfylld miljö, där lärandet kan ske spontant där och då med inspiration av det som är aktuellt i de olika projekterande arbeten som förskolan erbjuder.  

Matematikhörna på en småbarnsavdelning
Flera exempel på hur miljön förändras utifrån det projekterande arbetssättet med träd.

Utveckling för sinne och minne

Våra miljöer erbjuder olika typer av stimulans för såväl sinne som minne i olika former. Miljöerna skapas efter barnens olika intressen, behov och förutsättningar.

Läshörna
Bygge med träklossar
Bilder på Babblarna och  en beskrivning av allt man kan lära genom lek

När vi tar hjälp av kända karaktärer för att utveckla såväl språk som gemenskap.

Barn pärlar en häst på en pärlplatta

Avbilda, minnas och skapa. Förskolan erbjuder detta på flera olika sätt.

Utemiljö

Vår natursköna utemiljö erbjuder många stunder till kreativt lärande och fantasiskapande.

Lekstuga på gården
Lite material från förskolan