Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Kontaka gärna oss om du är intresserad av ett besök och titta närmare på våra lärmiljöer!

Innemiljö

Vi arbetar efter ett projektinriktat arbetssätt där processen står i fokus och inte resultatet. Under dagen delar vi barnen i mindre grupper där barnen får mötas i mindre sammanhang.

Miljön är förändlig och byggs upp efter barnens intressen och de processer vi befinner oss i. I vår lärmiljö erbjuds barnen mindre stationer för bland annat samspel, kommunikation, trygghet och delaktighet. Hösten 2018 fick vi en helt ny digital och analog ateljé där barnen får möjlighet att mötas. Här arbetar vi med skapande och olika material så som lera, färg och naturmaterial. I den digitala ateljen erbjuds barnen att utforska olika fenomenn så som skuggor och ljus med hjälp av, projicering, ljusbord, geometriska former och speglar.

Geometriska former på ljusbordet
Utforskande på vårt sandbord uppe i ateljén.

Utemiljö

Förskolan har två gårdar som ger möjlighet till bland annat rörelselek, fantasi och samspel. Vi nyttjar närheten till ängen, lekparker och många andra grönområden. Vi tar gärna en promenad och utforskar vårt närområde. Utemiljön inbjuder till mycket lek och fantasi med närvarande och medforskande pedagoger.

Utelek på gården med flera små bilar
Barn ute på ängen

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Skapande med naturmaterial
Skapande och undersökande med målarfärg

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom ett pågående arbete där plastleksaker byts ut till giftfria alternativ, vi använder material av trä i största mån, samt stor användning av natur- och återvinningmaterial.