Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss

Innemiljö

Vår miljö anspassas efter barnens intressen och vad som är aktuellt i de pågående projekten. Den är inbjudande och väcker lust att leka och lära.

Utemiljö

Vår gård är variationsrik och bjuder in till lek och utforskande i såväl naturlig som planerad miljö. På sommarhalvåret odlar vi blommor och grönsaker på gården. Barnen skördar grönsakerna och med hjälp av våra kockar tillagas och serveras de egenodlade grönsakerna vid måltiderna.

Material

Materialet är lättillgängligt och väl synligt för barnen för att de ska uppmuntras att vara kreativa och ta egna initiativ. Mycket av materialet vi erbjuder är ”okodat” material. Det innebär att ett föremål inte bara är ett föremål utan det blir något i det sammanhang det finns i.

 

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri.