Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Norrängens förskola!

Norrängens förskola består av två åldersindelade avdelningar Solrosen och Blåklockan med barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningarna har ett gemensamt rum för bygg och konstruktion som används av de äldre barnen från båda avdelningar. Förskolan Norrängen är en kommunal förskola i området Barkarö. Vi har en varsin gård att vistas på men vi samarbetar mycket över avdelningarna. Vi har gångavstånd till flertal olika lekparker och grönområden. Personalen består av både förskollärare och barnskötare och vid behov används vikarier från vikarieförmedlingen.

Pedagogerna befinner sig nära barnen som aktiva medupptäckare som tillför nytt material, ger stöd, uppmuntran och utmaningar i barnens lärande och sökande efter kunskap. Barnens intressen och frågor driver verksamheten framåt,  vi vill att barnen ska ha roligt samtidigt som de lär. I vår förskola har barnen inflytande och allt vi gör tillsammans har sin grund i deras utforskande av sin omvärld. Respekt för barnen är centralt, vi ger dem tid att tala, tid att försöka själva och möjligheter att hjälpa varandra. Genom en genomtänkt lärmiljö ges barn förutsättningar till både inflytande och lärande. Lärande sker även genom omsorg under hela barnets vistelsetid på förskolan. Vi ser en fördel med att dela in barnen i mindre grupper under stor del av dagen.

Det dagliga mötet mellan vårdnadshavare och pedagoger är en viktig del i samarbetet kring barnet. Genom en öppen dialog mellan hemmet och förskolan skapas de bästa förutsättningarna för barnets trygghet, trivsel och utveckling. Vi erbjuder utvecklingssamtal, föräldraforum och andra aktiviteter där vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande

Vi har påbörjat ett projekterande arbetssätt. Alla barn ges möjlighet till stunder där undervisning sker på förskolenivå. Dessa projekt utgår från barnens intressen och frågor.

Norrängens förskola har ett mottagningskök. Maten levereras från Lövängens förskola.