Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Utemiljö - vår härliga gård för stora och små

Vår förskola är placerad med fantastiskt utsikt över skogen och den lugna inramningen ger fina möjligheter för barnens utomhuslek. Gården är indelad i den "stora gården" med härliga gräsytor där det både finns utrymme för bollsporter, lekar och pulkaåkning på vintern. Det som vi kallar "lilla gården" har en härlig sandlåda och några trähus som barnen kan utvecka sin lek i.

På både vår stora och lilla gård har vi planteringar med olika ätbara växter, som till exempel jordgubbsplantor.

 

Bild på lilla gårdens små stugor, sandlåda och jordgubbsplantor

Inne på våra hemvister

Där barnen vistas varje dag anpassas efter barnens ålder, intresse och förutsättningar. Det innebär att vi försöker hjälpa barnen att rikta fokus på valda delar av miljön. Vi använder möbler för att skapa mindre rum i rummen.Varje hemvist har samma planlösning men efter barrnens ålder, utveckling och intresse anpassas varje rum efter barnens fokusområde. Det kan innebära att det blan annat kan finnas vissa hemvister som har rum för skapande, rum för skogen och rum för konstruktion.

Lite material från förskolan
Bild på en lekhörna med bilder på skogen, skogsmaterial och djur som bor i skogen
Skapande med lego

Material - Som ett komplement till hemmet

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Programering och arbetet med att introducera barnen till olika digitala verktyg  börjar hos oss i förskolan. På Önsta förskola har vi tillgång till vår digitala ateljé som samlar våra verktyg på ett inbjudande sätt.

 

Bild på två händer som testar att programmera med våra nyckelpigor

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att ha tydliga krav på det material som köps in till förskolan. I och med att vi är en nystartad konceptförskola så är alla möbler införskaffade med hänsyn till projektet Giftfri förskola.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan