Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Ett barn som har erfarenheter och kunskaper de kan dela med sig av och bygga vidare på. Vi vill genom lek och lustfyllt lärande stimulera och bevara barnens naturliga nyfikenhet, ge dem tid och utrymme till att tänka och reflektera själv samt ta till vara deras lust att lära.

Leken är en stor och viktig del av vår verksamhet! Vi ger barnen tid för lek där vi är närvarande, både aktivt och passivt. Tillsammans vill vi utveckla leken som erbjuder många tillfällen till lärande.Vi ser det kompetenta barnet med en inneboende vilja att utforska, uppleva och lära sig.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.