Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Rundelns förskola

Rundelns förskola ligger på Skallberget. Vi är en liten förskola och har idag två avdelningar, Ängen och Vinden.

Avdelning Ängen är ett storarbetslag med barn i åldrarna 1-3. Här delar vi dagligen in barnen i tre mindre basgrupper för att barnen ska få möjlighet att mötas i mindre sammanshang. Grupperna är vår utgångspunkt men kan variera utifrån barnens intressen och val av aktivitet. På avdelning Vinden går barn åldrar 4-5 år.

Vi har idag ca 47 barn som går på förskolan och det är både förskollärare och barnskötare som arbetar här.

Vi har ett gott samarbete avdelningarna emellan och arbetar efter en VI-känsla i huset, vilket innebär att vi ser alla barn som allas. Pedagogerna samarbetar med öppning och stängning och eftersom förskolan är liten så känner vi alla barn och föräldrar. Det skapar trygghet och en hemtrevlig känsla.

Varmt välkomna till oss!

Gul byggnad med skylten Rundelns förskola