Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Tegnérgårdens förskola!

Vi är en förskola som består av två avdelningar, Korallen som är en 1-3 årsavdelning och Vågen som är en 3-5 årsavdelning, vi samarbetar mycket avdelningarna emellan. Förskolan ligger i stadsdelen Karlsdal på Lovisebergsvägen. Området är ett lugnt bostadsområde som ligger mellan E18 och Norra Ringvägen. Vi har stora lokaler med högt i tak och stora fönster som vetter ut mot gården. Vi har en inbjudande och stimulerande miljö som väcker barnens leklust!

Mindre grupper

Under stora delar av dagen delar vi in barnen i mindre grupper, dels för att skapa en lugn lekmiljö för barnen samt för att kunna se varje barns enskilda behov. Hur vi delar in barnen i grupperna kan se lite olika ut, men målet är att kunna ge varje barn mer tid. På Tegnérgården är vi 8 st förskollärare och barnskötare som arbetar tillsammans med cirka 35-40 barn.

Maten

Maten får vi från Bäckbyköket som är ett storkök som leverer maten till vårt mottagningskök. Kosten är varierad och energirik och det serveras grönskaker till varje måltid.