Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Avdelning Korallen: 021-39 48 41

Avdelning Vågen: 021-39 48 42

Innemiljö

Vi har två avdelningar en 1-3 års och en 3-5 års avdelnig. Lärmiljöerna är uppbyggda utifrån barnens intressen och de lärprocesser vi befinner oss. Detta gör att miljön hela tiden är föränderlig. Vi arbetar i mindre grupper för att skapa mindre sammanhang och att kunna ge varje barn den tiden som de behöver för att utvecklas.

Vårat naturhörn på förskolan
Bokträdet där vi läser sagor

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Barnen pysslar med kvistar med röda bär
Barnen målar med tops

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att rensat ut gamla leksaker som innehåller giftigt plast.