Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Trollflöjtens förskola!

Trollflöjtens förskola är en liten förskola med två avdelningar som ligger på Hammarby. Förskolan är belägen nära ett bostadsområde på en avskild återvändsgata.

Vi är sju pedagoger - två förskollärare och fyra barnskötare och en måltidspedagog som arbetar här.

Avdelning Speldosan (öppningsavdelning)

För de yngre barnen, 1-3 år.

Avdelning Loftet

För de äldre barnen, 3-5 år.

Vi öppnar varje dag på Speldosan kl. 6:30 där vi även äter frukost tillsammans. Därefter är vi uppdelade på respektive avdelning. På eftermiddagarna slår vi ihop avdelningarna igen och äter mellanmål tillsammans. Förskolan stänger 17:30.

Maten

Maten får vi levererad från Södra Källtorps Förskola till vårt mottagningskök som vi sedan serverar på respektive avdelning. Maten som serveras ska till stor del vara ekologisk eller närodlad. Frukost och mellanmål serverar vi själva på förskolan.

Lekställning i höstsol
Husen och gården