Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Innemiljö

Våra innemiljöer förändras utifrån barngruppen, intresse och projekt. Innemiljöerna utvecklas även utifrån barnens tankar och åsikter. Barnens inflytande och delaktighet är viktigt när vi utformar våra innemiljöer.

Vi har en stor lekhall mellan våra fyra avdelningar, där det finns gott om utrymme för dans, lek och materialbyggande. I vår lekhall dukar vi varje dag ut lunchbuffé där de äldsta barnen får gå och ta sin mat själva.

Utemiljö

Vår fina utemiljö ger förutsättningar för spännande lek, utforskande och rörelseglädje. Närhet till naturen och skogen ger oss möjlighet att samla naturmaterial till skapande och utforskande. Här på Arkens förskola har vi tre fina gårdar, där det finns möjlighet att dela upp barnen och leka i mindre grupper.

Material och verktyg

Vi har material som kan användas som rekvisita i olika rolllekar. Det finns material för bland annat bygg och konstruktion samt material som kan användas på många olika sätt i lek och lärande, till exempel att räkna eller utforska. I barnens lek och skapande används även återvinningsmaterial och material från naturen. Vi använder både analoga och digitala verktyg i utforskandet. Vi använder även det digitala verktyget för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.


bild
Bild på en del utav en ateljé

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan.

Vi har även:

  • Gallrat bland plastleksakerna
  • Vid inköp av material väljer vi bra miljöval
  • Rensat bort alla utklädningskläder som inte är avsedda för barn
  • Vi har ingen gammal elektronik som barnen får leka med