Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Innemiljöer

Vår innemiljö är uppbyggd med fyra avdelningar där vi utvecklar vår lärmiljö efter barnens intressen och utifrån de projekt som vi befinner oss i. Därför har vi en flexibel lärmiljö som är levande och utvecklas kontinuerligt. Vi arbetar utifrån stationstänk för att skapa mindre sammanhang där barnen kan mötas i deras utbildning.

Hylla med dinosaurier

Utemiljöer

Vi har tre gårdar, varav en av gårdarna är mer kuperad och innehåller både motoriskt utmanande delar samt odlingslådor där vi tillsammans med barnen odlar bland annat zucchini och morötter.

Vi skapar olika stationer på gården där barnen både på egen hand kan utforska olika material, men även tillsammans med en närvarande pedagog.
Förutom vår gård så spenderar vi stor tid i vår närmiljö. Det kan handla om att uppleva skog och natur, djur och växtlighet genom olika årstider.

Barn leker med platsdjur i sandlådan
Barn leker med spadar och tiger i en vattenpöl

Material

Vi försöker att skapa en miljö som innehåller material som blir ett komplement till de leksaker och den miljö som barnet har hemma. Vi uppmuntrar till kreativitet och självständighet och använder så mycket "ofärdiga" material vi kan för att ge barnet en möjlighet till att själv påverka processen och den färdiga produkten. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya sammanhang och dimensioner hos materialen och i miljöerna.

Lite material från förskolan
Material sorterat i burkar

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar även mycket med återvinning och återanvändning.