Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Idavallens förskola!

Idavallens förskola ligger i Irsta, ett samhälle några kilometer utanför Västerås med närhet till skogen. Vår gård är uppdelad för att vara anpassad till de olika gruppernas ålder. De yngsta kan vara själva på gårdens baksida för att få en lugnare start vid till exempel inskolningar. De äldre har bland annat tillgång till grillplats, utekök, vattenbana och odlingsland. I dagsläget pågår ett utvecklingsarbete för att ytterligare anpassa och skapa en inspirerande och utmanande gård för alla barn på Idavallen.

Vi har idag fyra åldershomogena grupper vilket vi ser har en stor fördel när vi planerar verksamhetens innehåll. Avdelningarnas utseende och materialet vi erbjuder är i ständig förändring för att utmana den aktuella barngruppens behov och intressen.

Idavallen har en matsal där olika grupper äter frukost / lunch för att frigöra utrymme på avdelningarna. Matsalen fungerar också som bibliotek där barn och vårdnadshavare kan låna hem böcker. På avdelningarna med de äldre barnen anordnas drop-in frukost och vi använder där buffébord för att öka självständighet och ansvar vid måltiderna.

Ni är varmt välkomna att besöka oss! Men ring och prata med oss innan så att vi kan planera in ert besök på bästa möjliga sätt.

Samarbete med närliggande förskola

Vi samarbetar med Bifrostens förskola som också är belägen i Irsta. Bifrosten har en digital ateljé som barn och pedagoger på Idavallen gör kontinuerliga besök till. Vi har även gemensamma kompetensutvecklingsdagar, friskvårdsaktivtiteter och arbetslagsledarmöten.