Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Idavallens förskola!

Idavallens förskola ligger i Irsta, ett samhälle några kilometer utanför Västerås med närhet till skogen. Vår gård är uppdelad för att vara anpassad till de olika gruppernas ålder. De yngsta kan vara själva på gårdens baksida för att få en lugnare start vid till exempel inskolningar. De äldre har bland annat tillgång till grillplats, utekök, vattenbana och odlingsland. I dagsläget pågår ett utvecklingsarbete för att ytterligare anpassa och skapa en inspirerande och utmanande gård för alla barn på Idavallen.

Vi har idag 3 avdelningar som vi eftersträvar att hålla åldershomogena - Äventyrarna, utforskarna och upptäckarna. Vi ser att åldershomogena avdelningar har en stor fördel när vi planerar verksamhetens innehåll. Miljöns utseende och materialet vi erbjuder är i ständig förändring för att utmana den aktuella barngruppens behov och intressen. Vi delar in oss och arbetar i mindre grupper stora delar av dagen.

Idavallen har en förskolerestaurang där olika grupper äter frukost, lunch och mellanmål för att bland annat frigöra utrymme på avdelningarna. Avdelningen med de yngsta barnen äter på sin egen avdelning för att skapa en trygg start i förskolan. Restaurangen fungerar också som bibliotek där barn och vårdnadshavare kan låna hem böcker. För de äldre barnen anordnas drop-in frukost och det används buffébord vid måltider för att öka självständighet och ansvarstagande.

Ni är varmt välkomna att besöka oss! Men ring och prata med oss innan så att vi kan planera in ert besök på bästa möjliga sätt.

Samarbete med närliggande förskola

Vi samarbetar med Bifrostens förskola som också är belägen i Irsta. Bifrosten har en digital ateljé som barn och pedagoger på Idavallen gör kontinuerliga besök till. Vi har även gemensamma kompetensutvecklingsdagar, friskvårdsaktivtiteter och arbetslagsledarmöten.