Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Källans förskola!

Det här är vår förskola!

Källans förskola ligger mitt i centrum på en innergård. Förutom vår egen gård så nyttjar vi hela staden som vårt uterum.

Källans förskola startades 2005. Förskolan är uppdelad i två avdelningar: Kotten och Koltrasten. På Kotten har vi de yngre barnen delade i två grupper. På Koltrasten har vi de äldre barnen som även de är delade i två grupper. Vi arbetar efter en VI-känsla i huset, vilket innebär att vi ser alla barn som allas.

Under dagen arbetar vi i mindre grupper för att barnen ska få mötas i mindre sammanhang. Vi vill att vår förskola ska genomsyras av en tilltro till barnets förmåga, genom att bland annat bjuda in barnen i ett utforskande med hjälp av de hundra språken, som är inspirerat av Reggio Emilia-filosofin. De hundra språken innebär att vi erbjuder barnen olika kommunikationssätt genom estetiska uttrycksformer till exempel dans, musik, lera, teater och tecken som stöd.

Vi tror att alla barn är kompetenta och att de med rätt miljö kan nå sin fulla potential. Barn har naturligt en stark drivkraft att utforska och undersöka omvärlden tillsammans med inlyssnande, intresserade och tillåtande pedagoger.

Vårt kök!

Vi har ett mottagningskök som tar emot vår mat från Hässlö catering. Där lagas den mesta maten från grunden och man arbetar säsongsbetonat och klimatsmart där man strävar efter ekologiska, KRAV- och nyckelhålsmärkta varor till största mån.

Vi har en halvtids anställd för att underlätta med framdukning och disk vid lunch. Frukost och mellanmål gör pedagogerna. Vi ser måltiden som en viktig del i vår utbildning där vi skapar stunder för bland annat kommunikation, samspel och självständighet.