Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Här får ni en inblick hur det kan se ut hos oss. Önskar ni besöka vår förskola, boka en tid så tar vi emot er på en rundvandring. Vår mailadress: kallans.forskola@vasteras.se

Vi arbetar ständigt med att förändra vår lärmiljö både inne och ute, utifrån barngruppen och vad som händer i våra olika processer. Vi utgår från barnens intresse, behov och de lärdomar vi har i dagsläget. Genom att skapa stationer blir materialet ett tillägg som stödjer barnens utforskande, nyfikenhet och självständighet. Det skapar också mötesplatser där barnen ges möjlighet att kommunicera, skapa, förundras, fantisera och konstruera.

Barn tittar i förstoringsglas på träd
Pedagoger och barn utforskar småkryp i skogen

Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi låter det digitala och analoga mötas, kompletteras och bilda en helhet. Vi pratar även om lärmiljöerna som den "tredje pedagogen", ett begrepp som förtydligar hur viktiga våra lek- och lärmiljöer är för oss och barnen som vistas där.

larvprojicering mot vägg ,med två barn
Barn målar tillsammans

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar också mycket med återvinning och återanvändning.

Barn har byggt en spindel av kastanjer ute
bygge med återvinningsmaterial