Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Välkomna att titta in hos oss på Kristinagårdens förskola. Om vi fångat ert intresse är ni varmt välkomna att boka ett besök hos oss på nedanstående mailadress.

Kristinagårdens.forskola@vasteras.se

Innemiljö

Vi delar in barnen i mindre grupper för att de ska få vara i ett mindre sammanhang. Vi arbetar utifrån ett projektinriktat arbetssätt där processen är viktigare än resultatet. Miljön är flexibel och utgår från vad barnen är intresserade av.

Vi har olika stationer i verksamheten där barnen kan välja att vara, det som erbjuds är bland annat ateljé, rollek, undersökande, bygg och konstruktion och rörelse. Vi använder oss av projektorer med ljud och ljus som ett tillägg för att förändra i miljöerna.

Vi äter frukost, lunch och mellanmål på avdelningarna och delar upp oss i olika rum. På sommaren äter vi ofta mellanmål utomhus vid våra bord på gården.

Efter lunchen har vi vila på avdelningarna. Alla barn får ligga ner och slappna av till lugn musik eller ljudsaga.


Ett rum där barnen skapar sina målningar. Målningar på väggarna.

Utemiljö

Vi har en inhägnad utegård där barnen får tillgång till lek på olika sätt. På gården erbjuds bland annat rollek, rörelse, bygg och konstruktion, undersökande och skapande. Vi går även på promenader i vår närmiljö, som Djäkneberget, Lekgatans lekplats, Stadsbiblioteket och även torget nere i centrum.

Barn och pedagog utforskar bark.
Skapande stativ på förskolegården

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Bord uppdukat med lera och material.
Ett barn som utforskar ett digitalt mikroskop.

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användningen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar även med återvinning och återanvändning.