Länk till Vklass

Så här tycker medarbetarna

Vi jobbar med det viktigaste - Barnen!

Som medarbetare inom förskoleverksamheten är du det viktigaste vi har, det är våra medarbetare som får verksamheten att fungera. Du hjälper till att få en hel stad att fungera, genom att utveckla och ta hand om våra små västeråsare. Här kan du läsa mer om vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss.

Porträttbild på Rosalie Zakrisson, utomhus på förskolegården, i blå huvtröja med Västerås stad-logotyp.

"Det är kul att gå till jobbet!"

Rosalie Zakrisson, förskollärare

– Jag trivs superbra. Det är ett energikrävande jobb, men det ger också mycket energi tillbaka att få vara en så stor del i barnens liv och utveckling. Ingen dag är den andra lik. Vi går till skogen för att kolla hur ekorren bor, för det var barnen intresserade av igår, men istället hittar de små grottor under stenar som bara måste undersökas.

Rosalie Zakrisson, förskollärare på Villebrådets förskola på Gryta i Västerås, får dagligen bekräftelse på att hon har ett viktigt jobb där hon gör skillnad.

– Det är de små guldkornen som händer varje dag. När jag ser att ett barn plötsligt kan något som har varit en utmaning. Jag har visat att den här pallen kan du ta hjälp av för att nå vanthyllan och så en dag kliver barnet upp på pallen och når sina vantar. Att se glädjen, stoltheten och hur det glittrar i barnets ögon är en häftig känsla, säger Rosalie Zakrisson.

En stor organisation ger trygghet

Hon har arbetat på Villebrådets förskola i ett år. Tidigare var hon i ungefär tio år på Hamregården. Båda förskolorna drivs av Västerås stad.

– För mig är det en trygghet att jobba i en så stor organisation. Här får jag möjlighet att utvecklas och kan också byta förskola och område om jag skulle vilja det.

Hon valde Villebrådet för att det är en större förskola med sex avdelningar.

– Jag har många kollegor att utbyta erfarenheter med. Det räcker att ta en promenad genom huset för att få tips och idéer.

Kompetensutveckling i nätverk

På förskolan finns en utvecklings- och en kvalitetsgrupp, som ses en gång i månaden. I grupperna går medarbetarna tillsammans igenom verksamhetsplanen och hur de ska arbeta vidare med kvaliteten och utvecklingen av förskolan.

Förskollärarna har dessutom möjlighet till kompetensutveckling i nätverk. När det är utvecklingsdagar träffas ibland team fyra, som består av medarbetare från förskolor på Gryta och Rönnby.

– Då sitter vi i tvärgrupper och diskuterar olika frågor. Senaste gången fokuserade vi på pedagogisk dokumentation, som går ut på att reflektera och analysera tillsammans med barnen för att föra verksamheten framåt. Det gynnar både oss som förskollärare och barnen att vi kan samarbeta mellan förskolorna.

Nära samarbete med pedagogistan

Att stadens förskolor ingår i en stor verksamhet innebär flera möjligheter till stöd, bland annat specialpedagoger, logoped och pedagogistor.

– Vi kan ta hjälp när det behövs. Vi har till exempel ett nära samarbete med pedagogistan, som är ett stöd för oss i det pedagogiska arbetet. Vi kan låna in henne en förmiddag när vi exempelvis behöver förbättra lärmiljön. Hon är ett bollplank som ger oss nya perspektiv men även bekräftar oss.

I barnhälsoteamet sitter rektor, specialpedagog och en medarbetare från varje avdelning. Där kan förskollärarna ta upp frågor som rör hela barngruppen.

– Det är viktigt att den tiden finns där vi kan lyfta saker som vi är i just nu.

Pedagogerna är medforskare

Förskolan jobbar på olika sätt med föränderliga material som växer med barnet. I skapandet kan det vara återvunnet material som kottar, pinnar, kartonger eller korkar. Utomhus finns material som kan bli vad som helst, till exempel lera och sand. Barnen får vara delaktiga i sitt lärande.

– Som pedagoger är vi medforskare. Vi observerar, reflekterar och fångar barnen där de är just nu. På min avdelning är barnen mellan två och ett halvt och fyra år. De har mycket spring i benen och vill klättra och göra balans- och hinderbanor. Då gäller det för mig som förskollärare att ge dem motoriska utmaningar.

Alla Västerås stads förskolor har en gemensam pedagogisk inriktning. Det ser Rosalie Zakrisson som positivt.

– Fördelen är att alla stadens förskolor har samma grund att stå på och att alla barn får en likvärdig förskola.