Länk till Vklass

Gör din ansökan

Så här gör du för att söka plats hos oss

Hos oss kan barnen börja från det att de fyller ett år fram tills barnet är 12 år. För att ansöka om plats använder du dig av e-tjänsten för förskola och fritidshem som du hittar på Västerås stads hemsida, eller via länken nedan.

Logga in på e-tjänsten för förskola och fritidshem

Läs mer om vilka regler som gäller för placering på Västerås stads hemsida. När du söker plats till Nattugglan nattis, måste vårdnadshavaren/vårdnadshavarna lämna intyg att de arbetar på obekväm arbetstid till Kontaktcenter.

Regler för plats i förskola