Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Nordanby förskola!

Vår förskola ligger på Nordanby gärde, mitt i ett stort bilfritt grönområde i nära anslutning till en fågeldamm, skogen, ängar och lekparker. Detta är områden vi ofta besöker med våra barngrupper. Vi har även tre stora gårdar i direkt anslutning till vår förskola. Vi är en stor förskola vilket ger oss en bred kompetens samtidigt som vi arbetar i små grupper så att barnen alltid möter ett mindre sammanhang.

Genom att ge barnen möjlighet till dessa små sammanhang blir de utmanande i en lärande och kreativ miljö. Vår utbildning är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Därför ser vi att barnens utforskande och experimenterande sker genom de hundra språken och att fantasi och verklighet, tanke och handling är sammanvävda. De hundra språken är alla de estetiska språken, så som bilder, dans, musik, matematik, lera och teater.

Vi vill skapa en förskola som bygger på våra värdeord Delaktighet, Nyfikenhet och Välkomnande. Vi tror att alla barn är kompetenta och att de med rätt miljö kan nå sin fulla potential. Barn har naturligt en stark drivkraft att utforska och undersöka omvärlden tillsammans med inlyssnande, intresserade och tillåtande pedagoger.

Avdelningar

Vi erbjuder 7 avdelningar uppdelade efter barnens ålder och mognad.

  • Team yngrebarn, Snigeln, Sländan och Nyckelpigan. Här går barn i åldern, cirka 1-2 år.
  • Team mellanbarn, Spindeln och Fjärilen
    Här går barn i åldern, cirka 2-4 år.
  • Team äldrebarn, Myran och Humlan
    Här går barn i åldern cirka 4-5 år.

Våra kompetenser

Vi satsar mycket på kollegialt lärande och att alla pedagoger ska komplettera varandra. I vårt team har vi:

  • Digital lärcoach
  • Barnpilot
  • Läspilot

Vårt kök

Vi har ett eget kök med egna kockar. De lagar maten varje dag och förser oss även med nybakat bröd, spännande grönsaker och varierande mellanmål. Vi strävar efter att majoriteten av maten som serveras ska vara ekologisk eller närodlad. Vi kan även få in råvaror på avdelningarna, till måltiden, för att diskutera och visa barnen hur maten ser ut och varifrån den kommer.