Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Nordanby förskola!

Vår förskola ligger på norra Nordanby mitt i ett stort bilfritt grönområde i nära anslutning till ankdammen, skogen, ängar och lekparker. Detta är områden vi ofta besöker med våra barngrupper. Vi har även tre stora gårdar i direkt anslutning till vår förskola. Vi är en stor förskola vilket ger oss en bred kompetens samtidigt som vi arbetar i små grupper så att barnen alltid möter ett mindre sammanhang.

Genom att ge barnen möjlighet till dessa små sammanhang blir de utmanande i en lärande och kreativ miljö. Vår utbildning är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Därför ser vi att barnens utforskande och experimenterande sker genom de hundra språken och att fantasi och verklighet, tanke och handling är sammanvävda. De hundra språken är alla de estetiska språken, så som bilder, dans, musik, matematik, lera och teater.

Vi vill skapa en förskola som bygger på våra värdeord Delaktighet, Nyfikenhet och Välkomnande. Vi tror att alla barn är kompetenta och att de med rätt miljö kan nå sin fulla potential. Barn har naturligt en stark drivkraft att utforska och undersöka omvärlden tillsammans med inlyssnande, intresserade och tillåtande pedagoger.

Förskolan är från 80-talet med totalrenoverades 2006.

Avdelningar

Vi erbjuder 7 avdelningar uppdelade efter barnens ålder och mognad.

 • Snigeln
  Här går barn i åldern 1-2 år tillsammans med 2 förskollärare och 2 barnskötare
 • Nyckelpigan
  Här går barn i åldern 1-2 år tillsammans med 2 förskollärare och 1 barnskötare
 • Sländan
  Här går barn i åldern 1-2 år tillsammans med 2 förskollärare och 2 barnskötare
 • Spindeln
  Här går barn i åldern 2-4 år tillsammans med 3 förskollärare och 1 barnskötare
 • Fjärilen
  Här går barn i åldern 2-4 år tillsammans med 1 förskollärare och 3 barnskötare
 • Myran
  Här går barn i åldern 4-5 år tillsammans med 2 förskollärare och 2 barnskötare
 • Humlan
  Här går barn i åldern 4-5 år tillsammans med 2 förskollärare och 2 barnskötare

Våra kompetenser

Vi satsar mycket på kollegialt lärande och att alla pedagoger ska komplettera varandra. I vårt team har vi:

 • Ateljerista
 • Digital lärcoach
 • Barnpilot
 • Matematik- och teknikpilot
 • Läspilot

Vårt kök

Vi har ett eget kök med egen 2 kockar. De lagar maten varje dag och förser oss även med nybakat bröd, spännande grönsaker och varierande mellanmål. Vi strävar efter att majoriteten av maten som serveras ska vara ekologisk eller närodlad. Vi kan även få in råvaror på avdelningarna, till måltiden, för att diskutera och visa barnen hur maten ser ut och varifrån den kommer.