Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Önskar ni besöka oss vår förskola, boka en tid så tar vi emot er på en rundvandring.

Mejla Pamela för att boka tid.

Innemiljöer

Vi utvecklar våra innemiljöer med tre basstationer: ateljé, konstruktion och vatten. Därefter skapar vi lärmiljöer efter barnens intressen och de processer vi befinner oss i för tillfället. Till hjälp har vi aktuell forskning, pedagogista, ateljérista samt våra kompetenta barn och deras tankar och idéer. Vi arbetar hela tiden i stationstänk i projektinriktat arbete för att skapa mindre sammanhang för barnen i deras utbildning.

  • Miljöerna skapas för att möta alla barnpå olika sätt
  • Miljöerna ska utmana barnen i sitt utforskande
  • Miljöerna ska skapa nyfikenhet och lust till lärande
  • Materialet ska vara varierande och utmana olika sinnen och erbjuda olika uttryckssätt i de olika miljöerna

Vi ser miljön som den tredje pedagogen och barnen ska kunna vara självgående i de olika miljöerna.

Digitalisering

Vi använder digitala verktyg som en naturlig del och komplement i våra miljöer och undervisning.

  • Projektorer som lockar till lek, lärande och reflektion
  • Tv skärmar för reflektion i stor- och mindre grupp
  • Bluebooth robot för att träna upp logiskt tänkande
  • Lärplattor med olika pedagogiska appar och för dokumentation.
Ljusbord med semitransparenta geometriska former
Översikt över ateljén

Utemiljöer

Flödet mellan ute- och innemiljön skapar spännande möten och blir komplement till varandra. Vi tar tillvara på naturens tillgångar för att utforska vidare. En ny dimension skapas till exempel när innematerialet följer med ut och leksaksdjuren får nya hem i sandlådan. Även ute skapar vi stationer med basateljé, bygg och konstruktion och vattenlek. Vissa av stationerna är självgående där barnen på egen hand får utforska, medan andra stationer är ledda av en närvarande pedagog.

All utbildning, både inne och ute, är uppbyggd med genomtänkta stationer och lärmiljöer som är föränderliga utefter barnens intressen och projekt.

Barnen är på utflykt i skogen

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Stor kub av bjälkar där barnen kan leka med olika naturmaterial
Teckningar där barnen har målat sin närmiljö

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar också mycket med återvinning och återanvändning.

Naturmaterial i olika korgar
Färger och material uppradade på hyllor i ateljén