Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in till oss

Avdelning Ekorren

Vi erbjuder sovplats ute i vagn, säng eller madrass utifrån barnens behov, och föräldras önskemål. Vagn finns att låna. Gården består till största del av kuperad gräsyta, vilket inbjuder till mycket grovmotorisk träning. Vi har ett stort ”allrum” där vi äter, leker och skapar. Vi har även fem mindre rum, där vi erbjuder olika aktiviter och delar upp barnan i mindre grupper.

Avdelning Igelkotten

På Igelkotten är vi ute mycket i skog och mark som ger barnen mycket frisk luft och motorisk träning. I skogen arbetar vi mycket med matematiska begrepp, problemlösning och samarbete . Vi har tillgång till skolans gymnastiksal en till två dagar i veckan. I gymnastiksalen har vi bland annat bollövningar, lekar och lagsporter. Vi erbjuder även skapande verksamhet och har en miljö som uppmuntrar barnen till att leka och utvecklas.

Det här är en del av vår verksamhet

S.O.L.

Skriv- och läsinlärningsmetod som bygger på stavelsegrunden. Vilket betyder att man lär sig dela ord i stavelser (för-sko-la), inte genom att ljuda ord. Vi börjar med att prata om vad olika saker heter, lär känna våra bokstäver och rimmar. Sedan fortsätter arbetet med att prata om hela ord och meningar i stavelser. När barnen är redo jobbar vi med att skriva ord och meningar med hjälp av stavelser. Där det i våra scheman står S.O.L. så arbetar vi även med rim och ramsor, matematik och olika begrepp. All inlärning sker under lekfulla former utifrån barnens förmågor och intressen.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vi arbetar aktivt med att succesivt byta ut de saker som ännu inte är giftfria. Vi har i dagsläget bytt ut en större del utav vårt pedagogiska material.