Länk till mer information om IST Home

Mobil förskoleavdelning

Buss med teckningar av barnen på utsidan

På väg mot ett livslångt lärande med förskolans bussar

Med Hjulius och Regnbåge, två specialinredda bussar, får förskolans barn utforska nya spännande miljöer och skapa nya erfarenheter. Verksamheten har funnits under många år och utvecklats till en kvalitativ undervisning och ett viktigt tillägg i förskolans kompensatoriska uppdrag. Bussarna används idag till de äldre barnen på Vallby-, Pettersbergs- och Bergatrollets förskola. Under hösten 2023 byttes bussarna ut till helt nya bussar.

Utforskar spännande platser och miljöer

Bussarna är en stor tillgång i förskolan och ger barnen möjlighet att tillsammans utforska Västerås och närliggande områden. Med bussarna får barnen möta nya miljöer och ta del av varierande aktiviteter under året. De besöker lekparker, museum, utställningar, naturreservat och andra spännande platser för barnen att utforska. I skogen får barnen uppleva naturen och dess växlingar. De upptäcker och utforskar nya platser, men har också favoritställen som de ofta återkommer till.

Språkutvecklande arbetssätt

Ett av de viktigaste målen är att stötta barnen i deras språkutveckling. På bussarna arbetar vi systematiskt med språkutvecklande arbetssätt genom tydlighet, struktur, bildstöd, ordförrådsmetoder och interaktiv bokläsning. Pedagogerna arbetar aktivt med att sätta ord på allt som barnen upplever och ser.

Bussarna betyder mycket för barnens utveckling

Bussarna är moderna och välutrustade och anpassade för förskolans verksamhet. Ytorna inne i bussen är små. Det betyder att barnen behöver hjälpas åt och visa hänsyn till varandra. I bussens lilla sammanhang lär sig barnen att respektera varandra och att vänta på sin tur. Att vara på platser utan staket betyder också att barnen måste ta ansvar för sig själv och andra. Barnen lär sig snabbt och växer genom att få tilliten från vuxna.

Nya bussar 2023

Under hösten 2023 byttes de tidigare bussarna ut till nya moderna bussar. De nya bussarna är namngivna och dekorerade av verksamhetens tidigare barn. Utsidan av bussarna pryds av teckningar och målningar från barnen. Barnen har målat aktiviteter och platser som de upplevt med bussarna. Det är bilder från skogen, kojor, Vallby, Fiskartorget, stadshuset, Västerås domkyrka, Johannes Rudbeckius statyn, laxtrappan, skridskoåkning, själva bussen och mycket, mycket mer. En del av bilderna pryder nu utsidan av bussarna.

Barnen har givit bussarna namnen Hjulius och Regnbåge. Om ni ser dem på vägarna så vet ni att det är en viktig verksamhet, med barn på väg mot ett livslångt lärande.

 

Bergatrollets förskola - Västerås stad (vasteras.se)

Pettersbergs förskola - Västerås stad (vasteras.se)

Vallby förskola - Västerås stad (vasteras.se)