Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Förskolan är en stor byggnad med ingång via grindar från kortsidorna av huset. Själva gården är uppdelad i en inregård och en yttregård som är utrustade med olika lekutrustningar, sandlådor och olika träd och buskar som ger naturlig skugga varma dagar.

Vallby förskola vy mot en entré
Vallby förskola sett från gården
Lekplats med tåg utanför Vallby förskola

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

lekbord med stenar och knappar i olika färger
Barn skapar med löv och pinnar i höstnät
Barn målar vid staffli efter en inspirationsbild på en bildskärm.
Pennor på rad i fönstret i ateljén. Utanför ser man en del gården.
Skapande i sanden över ljusbordet.

Skapande i alla miljöer

På Vallby förskola tar skapandet stor plats. Att bearbeta sina intryck och tillgodogöra sig ny kunskap genom kreativa aktiviteter är betydelsefullt för att skapa en förståelse för sin omvärld. Vi använder oss av drama och musik i arbetet med barnen och vi har flera pedagoger som spelar instrument och dramatiserar både för och tillsammans med barnen. Att få gestalta sina känslor och prova på att gå in i olika roller utvecklar både den empatiska förmågan och barnets självkänsla.

Giftfri förskola

Förskolan är en certifierad miljöbyggnad nivå Silver. Förutom att följa lagkrav och rekommendationer kring miljösäkert byggande innebär det även att extra hänsyn har tagits till ljudmiljö, solskydd och ventilation. Materialet som barnen leker med är noga valt för att vara så miljövänliga och giftfria som möjligt.