Länk till mer information om IST Home

Kvalitet och styrdokument

Våra handlingsplaner

Utifrån de lagar och regler som gäller i Sverige utarbetar vi på Fredriksbergsskolan handlingsplaner där vi beskriver vårt specifika arbete kring olika saker. Dessa planer hjälper oss att undervisa med tydlighet och fokus på rätt saker samt ger oss verktyg att agera vid särskilda situationer. Vi utvärderar och uppdaterar våra planer årligen.

Vill du ta del av våra handlingsplaner är du välkommen att höra av till oss!

Bild på diplom och böcker

Gemensamt systematiskt kvalitetsarbete

De kommunala grundskolorna har ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete. Det hjälper oss att utvärdera och utveckla vår verksamhet.

Vad vi ska göra styrs av skolans uppdrag som bland annat beskrivs i skollagen och grundskolans läroplan. Hur vi ska genomgöra uppdraget beskrivs i vår gemensamma pedagogiska idé.

Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så lång som möjligt. För att lyckas utvecklar vi utbildningen efter elevernas behov. Det gör vi med hjälp av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Så här gör vi

Vi analyserar och utvecklar utbildningen med hjälp av Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Var är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?

Vill du veta mer?

Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och grundskolans läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats.

Skollagen

Skolverket.se