Länk till mer information om IST Home

Kontakta oss

Fritidshem förskoleklass: 076- 569 29 67
Fritidshem årskurs 1: 021-39 78 08
Fritidshem årskurs 2: 076-569 09 53
Fritidshem årskurs 3: 021- 39 78 13

Expedition: Angelica Gottberg, angelica.gottberg@vasteras.se, 021-39 78 16

Postadress: Västerås stad, Mälarparksskolan, 721 87 Västerås

Specifika kontakter

Biträdande rektor

Charlotte Bergsjö

021-39 78 32

charlotte.bergsjo@vasteras.se

Administratör

Angelica Gottberg

021 - 39 78 16

angelica.gottberg@vasteras.se

Skolsköterska

Anna Noring

021- 39 78 01

anna.noring@vasteras.se

Vaktmästare

Kent Stolt

021 - 39 78 06

kent.stolt@vasteras.se

Kurator

Micke Björkbacka

021 - 39 80 38

micke.bjorkbacka@vasteras.se

Socialpedagog

Kim Reichert

021 - 39 09 11

kim.reichert@vasteras.se

Speciallärare år f-3

Johanna Hagsköld

021 - 39 74 52

johanna.hagskold@vasteras.se

Speciallärare år 4-6

Johanna Cegrell

021 - 39 78 00

johanna.cegrell@vasteras.se