Länk till Vklass

Kontakta oss

Vet du inte vem du ska kontakta?

Fritidshem förskoleklass: 076- 569 09 53
Fritidshem årskurs 1: 021- 39 78 07
Fritidshem årskurs 2: 021- 39 78 13
Fritidshem årskurs 3: 021- 39 78 08

Expedition: Angelica Gottberg, angelica.gottberg@vasteras.se, 021-39 78 16

Postadress: Mälarparksskolan, Västerås stad, 721 87 Västerås

Du som har barn på vår skola når all personal i Vklass.


Specifika kontakter

Tillförordnad rektor

Charlotte Bergsjö

021-39 78 32

charlotte.bergsjo@vasteras.se

Skolsköterska

021- 39 78 01

Kurator

021-39 80 38

Vaktmästare

021-39 78 06

Skoladministratör

021- 39 78 16