Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Orrestaskolan!

Orrestaskolan

Här bedrivs undervisning enligt vår pedagogiska idé, från förskoleklass till och med årskurs 6. I dag har vi 66 elever och vi är cirka 15 medarbetare på skolan.

Skolans mål är att ha små undervisningsgrupper för att varje elev ska kunna få det stöd och hjälp den behöver. Vår skola har stora och ljusa klassrum som bidrar till den fina gemenskapen och lusten till lärande.

Idrottsundervisningen bedrivs både ute i vår fina närmiljö och inne i idrottshall. I idrottshallen har vi även vår musik- och dramaundervisning.

Närheten till Björksta bronsåldersbygd, Orresta golfbana, Orresta IP, Lillån, Sagån, skog och åkermark ger skolan fantastiska möjligheter till varierad undervisning.

Modern teknik

Vi använder smartboards och iPads som lärresurser. Här ges möjlighet att söka egen information, skapa snygga presentationer, filmer och musik. Vi använder undervisningsappar för att förstärka målen och höja elevernas motivation.

Skolan byggdes 1955 och renoverades år 2000. Skolan är belägen vid ett vackert skogsparti där eleverna fritt kan fantisera och leka olika lekar.

Närheten till Björksta bronsåldersbygd, Orresta golfbana, Orresta IP, Lillån, Sagån, skog och åkermark ger skolan fantastiska möjligheter till varierad undervisning.

I vår undervisning samarbetar vi även med lokala föreningar och företag.

Köket

Vi på Orresta jobbar ur ett hållbart perspektiv, använder oss av i första hand KRAV och ekologiska råvaror. Vi anpassar matsedel efter säsong, och framför allt, vi lagar mat med mycket kärlek, där smak och utseende spelar huvudrollen.

Fritidshemmet Kulan

Vi kompletterar skolans undervisning med meningsfulla aktiviteter och vi arbetar efter fritidshemmets läroplan. En vecka på fritidshemmet kan innehålla skapande med olika material, rörelse och lek ute i naturen eller i gympasalen, jobba med digitala verktyg och fritidsråd där barnen är med och bestämmer.

Vi lägger dessutom mycket stor vikt vid den fria leken, både inne och ute.

Vår verksamhet genomsyras av tre ledord: Kompetens, kreativitet, empati och trygghet.

Hälsovård/Elevhälsa

Idrott och Hälsa

Idrottslektionen skall vara något positivt. En möjlighet att få röra- och aktivera sig på olika sätt, och efter sina egna förutsättningar. Alla studier visar att fysisk aktivitet främjar välbefinnandet på många olika sätt. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

På idrotten vill vi att alla är ombytta, har bra idrottsskor och duschar efter utförd lektion. Kan eleven av någon anledning inte delta, vill vi att intyg finns från förälder.


Skolbibliotek

Orrestaskolans bibliotek, mitt i skolan, är alltid öppet! Både nya, fräscha böcker och gamla godingar finns. Alla elever deltar i Orrestaskolans Bokjury varje år.

Orrestaskolan sedd framifrån