Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Pettersbergsskolan!

Pettersbergsskolan är en F-9 skola med cirka 400 elever. Eftersom vi har möjlighet att följa eleven från förskoleklass upp till årskurs 9 möjliggör det att vi kan följa den enskilde elevens kunskapsutveckling utan avbrott för byte av skola. Detta ser vi som en enorm styrka då vi genom att skaffa en långvarig, bra relation till eleven kan följa och coacha eleven till högsta möjliga måluppfyllelse.

Genom åren har Pettersbergsskolan genomgått flera förändringar och ombyggnationer. Det nuvarande moderna utseendet fick vår skolan vid en genomgripande renovering som blev klar för invigning 2006. Då byggdes bland annat vårt uppskattade NO-hus med nya laborationssalar och så småningom anlades även en konstgräsplan intill skolans stora fina idrottshall. Skolan hette då S:t Ilians skola.

Tidigare var vi uppdelade på två skolor; Trollbackskolan och St:Ilians skola. 2015 slogs våra två skolor ihop och eleverna fick rösta fram ett nytt namn som blev Pettersbergsskolan. Skolan finns på två platser, årskurs F-3 hittar ni på Jakobsgatan 39 och årkurs 4-9 hittar ni på Pettersbergsgatan 39. Det finns 26 klasser på skolan och vi är cirka 100 medarbetare som arbetar här uppdelade på de olika stadierna.

Skolans ledning består av rektor Helena Tellström årskurs F-9 och biträdande rektor Kaan Aksoy årskurs F-3.