Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Pettersbergsskolan!

Pettersbergsskolan är en F-9 skola med cirka 400 elever. Här kan vi följa eleven från förskoleklass upp till och med årskurs 9 och det gör att vi kan följa den enskilde elevens kunskapsutveckling utan avbrott för byte av skola. Det är en styrka eftersom vi skapar en långvarig relation till eleven och vet vad som behövs för att eleven ska nå sina mål.

En skola - flera byggnader

Skolan finns på två platser. Lokalerna för årskurs F-3 finns på Jakobsgatan 39 medan årkurs 4-9 har sina lokaler Pettersbergsgatan 39. Områdena har varsin skolgård. Det finns 20 klasser på skolan och vi är cirka 85 medarbetare.

Skolans ledning består av rektor Helena Tellström och biträdande rektor Kaan Aksoy (ansvar för årskurs F-3).

Trygga elever som trivs i skolan

Elever som känner att de lär sig saker i skolan mår bra – den som mår bra lär sig lättare. Våra enkäter och hälsosamtal visar att eleverna är trygga och trivs i skolan.

Närvaro i skolan är mycket viktig eftersom det finns ett tydligt samband mellan missade skoldagar och skolresultat. Vi lägger stora resurser på att öka skolnärvaron och har socialpedagoger på plats i skolan som jobbar med att följa upp all ogiltig frånvaro.

Kunniga och behöriga lärare

På Pettersbergsskolan har vi en mycket hög andel behöriga lärare. Det betyder att eleverna får en bra utbildning. Våra kunniga och engagerade lärare:

  • bygger relationer med eleverna
  • anpassar undervisningen utifrån elevernas behov
  • följer kontinuerligt upp elevernas lärande
  • ser till att alla elever får det stöd de behöver