Länk till mer information om IST Home

Pedagogisk idé

Vår pedagogiska idé

På Vetterstorpsskolan jobbar vi aktivt för att alla barn ska känna sig trygga och trivas. På förmiddagen samverkar fritidspersonalen med förskoleklassen och årskurs 1-6, vilket ger en överblick av barnens hela dag. Det ger en helhet och trygghet för barn och föräldrar.

I vårt samarbete med skolan strävar vi efter ett arbetssätt där skolan och fritidshemmet kompletterar varandra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling och lärande.

Det viktigaste för oss är att ge barnen en trygg tillvaro där de blir bekräftade och trivs i gruppen. Vi stärker barngruppen genom att ha gemensamma aktiviteter så att alla barn ska känna sig delaktiga. Vi hjälper dem att finna verktygen för en god grund i deras fortsatta utveckling.

Målet är att utveckla kamratskap, en ”vi-känsla”, empati, identitet och att barnen ska få känna sig stolta över vad de åstadkommer.

Bild på glödlampa

Gemensam pedagogisk idé

Alla kommunala grundskolor har en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.

Alla elever har lika olika förutsättningar, drömmar, mål och ambitioner om sina liv och sin framtid. De kommer till skolan med en förväntan om att bli sedda, stöttade och utmanade. Därför tar vi hänsyn till deras olika behov och ger stöd och stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Vårt mål är att utveckla elevernas kunskap, kompetens och självförtroende i en trygg miljö.

Fokus på undervisning

För att kunna utveckla en framgångsrik undervisning använder vi forskning och beprövad erfarenhet. En framgångsrik undervisning kännetecknas av:

  • Mål
  • Tydligt ledarskap
  • Goda relationer
  • Stöd och utmaningar
  • Dialog och samspel
  • Lärande bedömning
  • Professionalism

Vi lär tillsammans

För att undervisningen ska utvecklas och bli bättre och bättre lär vi av varandra, inom och mellan skolor. I det arbetet spelar våra förstelärare en viktig roll.

När hem och skola samarbetar skapar vi goda förutsättningar för elevernas lärande. Tillsammans kan vi hjälpa eleverna att lyckas.

En röd tråd

Vi erbjuder utbildning från förskola till gymnasiet. Det betyder att vi kan knyta ihop skolåren för våra elever. Vi gör det genom trygga övergångar mellan skolåren. Det leder till en röd tråd i elevernas lärande.