Länk till mer information om IST Home

Fakta

Välkommen till Romfartuna skola!

Romfartuna är en skola med drygt 60 elever fördelade på förskoleklass till årskurs 3. Vi finns 10 kilometer norr om Västerås i ett samhälle som kallas Romfartuna. Här ligger vi bredvid Romfartuna kyrka med mycket natur runt hörnet, som vi dagligen använder för lek och inlärning i många olika ämnen.

Personal

På Romfartuna är vi ungefär 6 vuxna som arbetar med olika uppgifter. Något som vi strävar efter är att få en röd tråd genom hela dagen därför jobbar vi med ett nära samarbete mellan pedagogerna i skolan och på fritids. Vi har pedagogiska personal som arbetar i respektive barn-/elevgrupp, skolsköterskor, kurator, specialpedagoger, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare.

Tillsammans med familjecentrum som vi har ett nära samarbete med har vi målet att tillsammans och med föräldrar och barn, utifrån varje familjs unika situation främja hälsa såväl fysisk, psykisk som social. 

Skultuna utbildningenhet

Romfartuna skola är en del av Skultuna utbildningsenhet i Skultuna kommundelsfövaltning. Vi tillsammans med kommundelförvaltningen delar den gemensamma visionen/målbilden. Att vi arbetar nära varandra, har korta beslutsvägar, ser till helheten och arbetar för alla som bor, verkar och besöker Skultuna. Skultuna kommundelsfövaltnings ledord är "Vi är riktigt bra tillsammans".

Vklass

Vi använder Vklass bland annat för information till hemmen, vid frånvaro-/närvarorapportering, vid kunskapsbedömningar och i samband med utvecklingssamtal och IUP (individuell utvecklingsplan)

Romfartuna skola