Länk till Vklass

Fakta

Välkommen till Kungsljusets förskola

Vi är en helt nybyggd förskola på Gideonsberg. Våra lokaler och vår gård är utarbetade med barns lek, utforskande och utveckling i åtanke. Förskolan öppnade i december 2019.


Vår förskola har närhet till både ankdamm, skog och ängar. Vi är en stor förskola vilket ger oss en bred kompetens samtidigt som vi arbetar i små grupper så att barnen alltid möter ett mindre sammanhang.

Genom att ge barnen möjlighet till dessa små sammanhang blir de utmanande i en lärande och kreativ miljö. Vår utbildning är inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Därför ser vi att barnens utforskande och experimenterande sker genom de hundra språken och att fantasi och verklighet, tanke och handling är sammanvävda. De hundra språken är till exempel estetik så som bilder, dans, musik, matematik, lera och teater.

Vi vill skapa en förskola som bygger på våra värdeord Delaktighet, Nyfikenhet, Välkomnande och Tillit. Vi tror att alla barn är kompetenta och att de med rätt miljö kan nå sin fulla potential. Barn har naturligt en stark drivkraft att utforska och undersöka omvärlden tillsammans med inlyssnande, intresserade och tillåtande pedagoger.

Avdelningar

Vi erbjuder tre avdelningar med nio barngrupper uppdelade efter barnens ålder och mognad.

  • Backsippan
    Här går barn i åldern 1-2 år tillsammans med 6 pedagoger
  • Smörblomman
    Här går barn i åldern 2-4 år tillsammans med 6 pedagoger
  • Vitmåran
    Här går barn i åldern 4-5 år tillsammans med 6 pedagoger


Vi strävar alltid att ha en bemanning på 50% förskollärare i vår verksamhet.

Vårt kök

Vi har ett eget kök med två egna kockar. De lagar maten varje dag och förser oss även med nybakat bröd, spännande grönsaker och varierande mellanmål. Vi strävar efter att majoriteten av maten som serveras ska vara ekologisk eller närodlad. Vi kan även få in råvaror på avdelningarna, till måltiden, för att diskutera och visa barnen hur maten ser ut och varifrån den kommer.