Länk till Vklass

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Önskar ni besöka vår förskola, boka en tid så tar vi emot er på en rundvandring. Just nu på grund av rådande pandemi uteblir de fysiska besöken men titta gärna på vår film här nedan!

Mejla Johanna för att boka en tid.

Film om förskolans miljöer

Följ med oss in på Kungsljusets förskola!

Innemiljöer

Vi utvecklar vår lärmiljö efter barnens intressen och de processer vi befinner oss i. Därför är vår lärmiljö flexibel, levande och kontinuerligt under utveckling. Till vår hjälp i arbetet har vi aktuell forskning, vår pedagogista samt självklart barnens tankar och idéer. Vi arbetar utifrån ett stationstänk i projektinriktat arbete för att skapa mindre sammanhang för barnen i deras utbildning.

Osmo digitalt
Skapande

Utemiljöer

I uppstarten hade vi tillgång till vår mindre gård. Vi väntade på att även få tillgång till vår större gård på andra sidan av förskolan. Medans den större gården färdigställdes besökte vi dagligen närområdet med barnen. Vi upplevde skog och natur, djur och växtlighet genom olika årstider.

 

På gårdarna kommer vi att arbeta utifrån ett stationstänk, utbildningen genomsyrar hela vår verksamhet. En del av stationerna är självgående där barnen på egen hand får utforska medan andra stationer är ledda av en närvarande pedagog.

Färgsortering i skogen med naturmaterial

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar också mycket med återvinning och återanvändning.

Lite material från förskolan
Tecknande ateljé