Länk till mer information om IST Home

Lärmiljöer

Välkommen att titta in hos oss!

Våra lärmiljöer är i ständig utveckling beroende på barngrupp, projekt eller intresse men om ni klickar på filmen nedan kan ni se hur våra lärmiljöer har sett ut!

Film om förskolans miljöer (Hur vår förskola såg ut när vi öppnade)

Följ med oss in på Kungsljusets förskola!

Innemiljöer

Vi utvecklar vår lärmiljö efter barnens intressen och de processer vi befinner oss i. Därför är vår lärmiljö flexibel, levande och kontinuerligt under utveckling. Till vår hjälp i arbetet har vi aktuell forskning, tagit del av två pedagogistor ideér samt självklart barnens tankar och idéer. Vi arbetar utifrån ett stationstänk i projektinriktat arbete för att skapa mindre sammanhang för barnen i deras utbildning.

Skapande

Utemiljöer

På både den lilla och stora gården arbetar vi utifrån ett stationstänk och utbildningen genomsyrar hela vår verksamhet. En del av stationerna är självgående där barnen på egen hand får utforska medan andra stationer är ledda av en närvarande pedagog. Exempel på stationer är bygg och konstruktion, ateljé med skapande, dans och rörelse eller vattenstation.

Färgsortering i skogen med naturmaterial
utforskande
Vi utforskar vår närmiljö.

Material

För att uppmuntra till egna initiativ, kreativitet och självständighet är materialen lätta att se och komma åt. Vi använder oss mycket av ”ofärdiga” material som barnet själv kan påverka och som därmed kan utvecklas och ändras utifrån barnets intresse och mognad. Detta gör vi dels för att skapa en medvetenhet om hållbarhet och miljö, men också för att vara ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. Vi använder även digitala verktyg för att skapa nya dimensioner hos materialen och nya spännande miljöer för barnen.

digitala verktyg
Lite material från förskolan

Giftfri förskola

Vårt mål är att miljön som barnen vistas i ska vara giftfri, vilket bland annat innebär att vi begränsar användingen av kemikalier på förskolan. Det har vi gjort genom att göra medvetna val på allt material som används på förskolan. Vi arbetar också mycket med återvinning och återanvändning.

skapande