Länk till mer information om IST Home

Sök jobb hos oss

Så här är det att jobba hos oss

Vi vill hålla en hög kvalité på det vi gör

Tortuna förskola arbetar enligt en önskan om att erbjuda en hög kvalitet i allt det som vi gör på förskolan, med barnens bästa i främsta rummet. Vi vill skapa en öppen och tillåtande atmosfär på förskolan, grundad på mycket glädje. Detta sker tillsammans med barnen och vårdnadshavarna och därför är arbetet att skapa goda och förtroendefulla relationer av stor vikt för oss. Samvaron skall bygga på respekt för varandras olika behov, förutsättningar, möjligheter och kunskaper. Vi arbetar för att förankra den demokratiska värdegrund som vårt samhälle vilar på: Alla kan inte få sin vilja igenom, men alla har rätt att få säga sin åsikt, ge förslag och bli lyssnade på. Allas röst är lika mycket värd. Vi är resurser till varandra, vi lär tillsammans, vuxna och barn.

Hos oss är leken viktig

Vi främjar ett kollegialt lärande och tar tillvara på varandras kompetens och arbetar över arbetslagsgränserna för att effektivisera oss och sprida våra kunskaper så mycket som möjligt. Leken har en central ställning hos oss, då leken spelar stor roll i utvecklingen av barns sociala kompetens och den är oerhört betydelsefull på en mängd olika sätt. Kompetenta barn behöver kompetenta och närvarande vuxna som kan vägleda i rätt riktning. Därför vill vi att den utbildning som vi erbjuder hos oss ska barnen få uppleva känslan av att våga prova och experimentera, att få känna det underbara i att lyckas men även att det inte gör något om en inte lyckas jämt, det viktiga är att få chansen att skaffa sig nya kunskaper och få växa och utvecklas, både som individ och som grupp.Vårt förhållningssätt är ICDP-inriktat, och vi lägger stor vikt på kompetens inom vägledande samspel. Vi vill erbjuda en lärmiljö där såväl lokaler som pedagoger ska bidra till att barnen får en god självkänsla, blir medvetna och trygga samt lär sig att lita till sin egen förmåga.

Vår undervisning

För att synliggöra vårt arbete för både barn och vuxna så använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Det är ett verktyg som hjälper oss att reflektera över våra pedagogiska processer och sedan utvärdera om vår verksamhet uppfyller de mål som finns i förskolans läroplan. Det är den pedagogiska dokumentationen som synliggör barnens utveckling, både enskilt och i grupp, och som leder till vidareutveckling av våra projekt. Undervisningen hos oss är planerad och har ett syfte (målstyrda processer). Vi lägger stor vikt på god omsorg och lyhördhet hos våra pedagoger. Hos oss är det viktigt att ha ett brinnande intresse för vad barnen ger uttryck för. Därför följer vi inte alltid förutbestämda steg. Utifrån vartåt barnens intressen leder så tonar pedagogen in barnets tänkande, känslor och handlingar. Sedan stöttar pedagogen in barnets utveckling och lärande i riktning mot läroplanens mål.

En multimodal värld

Vi arbetar kollegialt i arbetslagen för det som vi har valt att arbeta med. Vi har även gemensamma projekt tillsammans i hela huset, med gemensamma fokusområden. Vi blandar det analoga med det digitala, och vi försöker ge barnen en multimodal värld att upptäcka i.

Jobba med det viktigaste

Vårt mål är att bli en ledande skolstad där alla barn har tillgång till bästa möjliga lärande. För att lyckas med det behöver vi de bästa medarbetarna! Tillsammans hjälper vi våra barn att utvecklas till kunniga, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer i Västerås och världen. Vi hoppas att du vill vara med på resan och vara en viktig del i att lägga grunden till det livslånga lärandet.

Se lediga tjänster och ansök via Västerås stads webbplats

Förmåner för dig som arbetar hos oss

Hos oss får du friskvårdsbidrag. Det kan du bland annat använda till träning, friskvård och massage. Du får också arbetskläder som används för utomhusaktiviteter. Om du är nyutexaminerad förskollärare får du en mentor som stöttar och vägleder dig i din nya roll. Utöver de förmåner som är unika för dig som jobbar i förskola och skola kan vi även erbjuda andra saker, så som föräldrapenningtillägg, tjänstepension, försäkringar och mycket mer. Dem kan du läsa mer om på länken nedan.

Övriga förmåner för dig som jobbar i Västerås stad 

Utvecklas med oss

Hos oss får du växa i din yrkesroll. Vi arbetar aktivt för att utveckla olika former för kollegialt lärande där alla lär av varandra. Här får du kompetensutveckling i form av utbildningar och nätverk, olika utvecklingsmöjligheter som arbetslagsledare, barnpilot, mentor för nya förskollärare, samt traineeprogram för blivande skolledare, bara för att nämna några alternativ. Det betyder att du har goda möjligheter till nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.